خدمات پس از نصب دستگاه تصفیه هوا

 

 

 

 

 

خدمات پس از نصب دستگاه تصفیه هوا

پس ازین که راه حل‌هایی برای کنترل و ارتقاء کیفیت هوا نصب و راه‌اندازی شدند، IQAir کیفیت هوا را بر اساس نیاز مشتری آزمایش و تایید می‌کند تا مطمئن شود که اهداف در نظرگرفته شده تحقق یافته‌اند.

در صورت تمایل، ما هم چنین خدمات بلند مدت کنترل کیفیت را در اختیار شما قرار می‌دهیم. باور شرکت بهین میتراک بر این است که پیدا کردن و ارائه‌ راه حل تصفیه هوا، تنها گام لازم برای حل مشکل نیست، بلکه ما پس از نصب نیز، در صورت نیاز دستگاه تصفیه هوای شما را کنترل می‌کنیم. بنابراین کارشناسان ما در فواصل منظم کارکرد دستگاه شما را چک می‌کنند تا از عملکرد دستگاه اطمینان حاصل کنند. راه‌های کنترل کیفیت هوا می‌توانند هم در محل و هم از راه دور از طریق اینترنت جهت رفاه و راحتی مشتریان انجام شوند.

محصولات مرتبط

محولات مرتبط با کنترل و سنجش کیفیت هوای داخلی

فرم درخواست سنجش کیفیت هوا توسط کارشناس