آذروش، مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي شهر تهران، تاثير بازبيني فني خودرو‌ها در کاهش آلودگي‌هاي محيط زيست را بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: آلودگي هوا جدا از آلودگي خاک و آب نيست، به طوريکه آلاينده‌هاي موجود در هوا با کمترين بارش، به آب و زمين منتقل مي‌شوند.

ولي آذروش بر اهميت نقش انسان‌ها در کاهش تاثيرات مخرب زندگي شهري بر محيط زيست تاکيد و عنوان کرد: براساس تحقيقات انجام شده بيش از 70درصد از آلودگي‌هاي موجود در محيط زيست شهري، ناشي از منابع متحرک آلاينده به ويژه خودرو‌ها و موتورسکيلت‌ها هستند که با اولين بارش، از آسمان به زمين منتقل و خاک و آب را ناپاک و محيط زيست را متضرر مي‌کنند.

آذروش ادامه داد: تاثير معاينه فني خودرو بر کاهش آلودگي‌هاي هوا با مثالي ساده، قابل بررسي است. بخشي از آلودگي‌ها ناشي از فرسودگي لاستيک خودروهاست؛ چرا که در طول سال، ميليون‌ها حلقه لاستيک مستهلک شده و عمق عاج آن‌ها به طور متوسط ساليانه نيم سانت کاهش مي‌يابد و همين کاهش ساليانه، سبب مي‌شود که ذرات آلاينده به هوا منتقل و در نتيجه به محيط زيست آسيب برسانند.

آذروش تاثير معاينه فني بر حفظ محيط زيست را در دو بعد مستقيم و غيرمستقيم تقسيم بندي کرد و افزود: در تمامي مراکز معاينه فني، وضعيت آلايندگي خودرو‌ها براساس حدود مجاز ابلاغي سازمان حفاظت محيط زيست مورد سنجش قرار مي‌گيرند.

مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران، درباره تاثير مستقيم معاينه فني بر حفظ محيط زيست نيز گفت: يکي از مواردي که در مراکز معاينه فني مورد کنترل کار‌شناسان فني قرار مي‌گيرد، وضعيت آلايندگي خودروهاست. خودروهايي که در اين آزمون قبول مي‌شوند، داراي شرايط توليد آلايندگي بر اساس ابلاغيه سازمان حفاظت محيط زيست هستند و معاينه فني کارکردي به طور مستقيم در اين زمينه دارد.

مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران، جلوگيري از استهلاک زود هنگام قطعات خودرو را از کارکردهاي غير مستقيم معاينه فني خودرو در کاهش آلودگي‌هاي محيط زيست برشمرد.

به گفته آذروش، از ديگر آزمون‌هاي معاينه فني، تست هم راستايي محورهاي خودرو است که در اين تست، ميزان باز و بسته بودن سر چرخ‌ها توسط دستگاه‌هاي هوشمند، اندازه گيري مي‌شود. ضعف مهمي که منجر به کشيدگي فرمان و لاستيک سايي در دراز مدت شده و موجب آلايندگي بيشتر زمين خواهد شد.

به نقل از: خبرگذاری آریا