عضو شورای شهر تهران، غلامرضا انصاری از بحران آب و مشكل آلودگي هوا و ترافيك وبه عنوان دو مسأله اصلي پايتخت نام برد و گفت: در حال حاضر دو سوم ظرفيت خيابان‌هاي تهران به پاركينگ اختصاص پيدا كرده و براي ساماندهي اين مشكل در این کلان­شهر، بايد همانند شهرهاي بزرگ دنيا همچون لندن، رم و پاريس، پاركينگ‌هاي زيرسطحی احداث كنيم.

وی با اعلام اين كه در شرايط كنوني،‌ توسعه حمل و نقل عمومي به ويژه مترو، ساماندهي پاركينگ‌ها و محدود كردن استفاده از وسايل نقليه شخصي مي‌تواند وضعيت تهران را بهبود ببخشد، تأكيد كرد: از سوي ديگر، استفاده از خودروهاي برقي و هيبريدی می تواند مشكل ترافيك و آلودگي هواي تهران را كاهش دهد.

انصاری افزود: بايد ساماندهي وضعيت كنوني تهران را جدي بگيريم و اصلاح وضعيت پاركينگ‌ها و ارتقاي فرهنگ زيست محيطي را در دستور كار قرار دهيم و فضاي موجود اين كلان‌شهر را با مجموعه اقدامات اصلاحي، بهبود ببخشیم.

عضو شورای شهر تهران از طرح انتقال پايتخت به عنوان طرحي كه شدني نيست، نام برد و گفت: انتقال پايتخت، ممكن است ۱۰ درصد از مسائل و مشكلات تهران را حل كند اما ۹۰ درصد از مسائل و مشكلات اين كلان‌شهر، ربطي به پايتخت بودن آن ندارد.

عضو شورای اسلامي شهر تهران در پايان با تأكيد بر اين كه ۱۰ ميليون شهروند ساكن تهران، چه اين شهر پايتخت باشد و چه نباشد، به عنوان شهروند حق دارند از يك زندگي مناسب با حقوق شهروندي خوب برخوردار باشند، خاطرنشان كرد: همه مسائل و مشكلات تهران به دليل پايتخت بودن آن نيست و بخشي از آن به مهاجرپذيري اين كلان‌شهر باز مي‌گردد.

به نقل از: دنیای اقتصاد