طبق مطالعه محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا، در بچه هایی که در جمع بچه های دیگر یا با برادر یا خواهر بزرگترشان زندگی می کنند احتمال بروز آلرژی کمتر است و این نشان می دهد که بودن با بچه های دیگر موجب کمتر شدن شیوع حساسیت می شود.
این بررسی بر روی بیش از ۳۵۰۰ خانواده در کانادا صورت گرفته و حساسیت بچه های این خانواده به مواد حساسیت زایی که در سگ، گربه، ذرات گرد و غبار، سوسک، قارچ، شیر، تخم مرغ و بادام زمینی وجود دارند مورد بررسی قرار گرفته است.

از طرف دیگر در معرض آلودگی های هوا بودن این بچه ها با بررسی میزان اکسید نیتروژن که گازی حاصل از آلودگی های ترافیکی است در محل سکونت آنها تعیین شده است. این مطالعه تایید کننده تاثیر آلودگی های هوای ناشی از ترافیک وسایل نقلیه بر افزایش میزان بروز آلرژی و حساسیت در کودکان کم سن و سال است.