خندان دل، رئیس شورای عالی ترافیک وزارت کشور، عصر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای عالی ترافیک که درساختمان وزارت کشور برگزار شد در تشریح جلسه دستورکار این شورا گفت: در دستور جلسه اول ، اثر بخشی طرح زوج و فرد در شهر تهران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

وی ادامه داد: بر اساس گزارش های متعدد تهیه شده توسط کارشناسان مشخص شد که تردیدهای جدی در مورد اثربخش بودن طرح زوج و فرد فعلی وجود دارد که باید راهکارهایی برای بهبود این وضعیت ارائه شود.
وی با بیان اینکه پیش‌تر این جلسه پیشنهادات متعددی پیرامون موثر تر شدن طرح زوج و فرد ارائه شد گفت: این پیشنهادات در جلسات آتی مورد بحث قرار خواهد گرفت تا در پایان فصل تابستان طرح زوج و فرد تعیین تکلیف شود.

رئیس شورای عالی ترافیک وزارت کشورهمچنین با بیان اینکه یک دهه قبل طرح زوج و فرد با هدف کاهش آلودگی هوا در بخش هایی ازشهر تهران اجرایی شد گفت:‌ 15 درصد از شهر تهران تحت پوشش طرح زوج وفرد قرار گرفت و سرمایه گذاری های زیادی نیز توسط شهرداری تهران برای پوشش آن صرف شد اما آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد که این طرح انتظارات مورد نظر ما را در مورد کاهش و یا حتی بهبود آلودگی هوا براورده نکرده است و تردیدی نیست که باید راه های اثربخش تری برای دستیافتن به اهداف پیدا کنیم و امیدواریم این راه حل ها تا پایان امسال مورد بررسی و نهایتا مورد تصویب قرار گیرد.

به نقل از: خبر آنلاین