شهرداري تهران با همکاری شركت ليزينگ شهر وابسته به بانك شهر، به متقاضيان موتورسيكلت برقي تسهيلات بدون سود ارائه مي‌كند.

استفاده از موتورسيكلت‌هاي برقي در كنار مزاياي فراوان از طريق صرفه جویی در بسياري از منابع بودجه عمومي كشور که صرف نظام سلامت ملي مي‌شود، منجر به كاهش هزينه درمان در سطح کشور شده و در نتيجه امکان استفاده ی اين بودجه در بخش‌هاي عمراني و رفاهي جامعه و تسريع در توسعه ملي فراهم خواهد شد.

سازمان حمل و نقل و كنترل ترافيك شهرداري تهران با همکاری شركت ليزينگ شهرو شركت كنترل كيفيت هواي تهران نسبت به شناسايي شركت‌هاي تامين‌كننده موتورسيكلت برقي اقدام کرده ونمونه‌هاي آن را در سايت شركت به نشاني www.leasingshahr.ir به نمايش گذاشته شده است.

هم اكنون شركت ليزينگ شهر اعطاي تسهيلات تا سقف 65ميليون ريال را براي متقاضيان استفاده از موتورسيكلت‌هاي برقي برنامه‌ريزي كرده است و در مرحله اول اجراي اين طرح، 3هزار دستگاه موتورسيكلت برقي به متقاضيان ارائه مي‌شود.

در اولين مرحله، تعداد يك هزار دستگاه از انواع موتورسيكلت برقي از طريق شركت پست استان تهران و با توجه به هماهنگي صورت گرفته با سازمان حمل و نقل و كنترل ترافيك شهرداري و شركت كنترل كيفيت هواي تهران، توزيع خواهد شد.

از مزاياي موتورسيکلت‌هاي برقي، مي‌توان به انرژي مصرفي پایین، هزينه کم تعمير و نگهداري، سازگاري با محيط زيست، حذف مضرات بنزين از هوا، كاهش چشمگير آلودگي صوتي، كاهش آلودگي هواي تهران در حدود 30درصد، كاهش 15 درصدي ذرات معلق در هواي تهران، كاهش تردد خودروهاي تك‌سرنشين به دليل مرغوبيت و امکان جايگزيني اين موتورها با خودرو، اشاره کرد.

بر اساس تحقيقات انجام شده، روزانه حدود 2ميليون موتورسيکلت در تهران تردد مي‌کند که حدود 30درصد آلودگي صوتي به دنبال دارد، اين ميزان آلودگي‌هاي صوتي و هوا علاوه بر خسارت‌هاي فراوان مالي و جاني است که از تردد موتورسيکلت‌هاي بنزيني به شهروندان تحميل مي‌شود.

به نقل از: خبرگزاری آریا