صبح روز 3 شنبه و در آخرين روز از هفته زمين پاک، سيستم آنلاين تصفيه پساب صنعتي پالايشگاه نفت شهيد تندگويان در جنوب تهران با حضور مديرکل حفاظت محيط زيست استان تهران افتتاح شد.

محمدهادي حيدرزاده در حاشيه اين مراسم گفت: اقدامات تاثير گزار و رو به جلويي در حوزه محيط زيست توسط اين مجموعه به انجام رسيده است.

حیدرزاده با اشاره به اينکه مجموعه نفت شهيد تندگويان روند خوبي در راستاي اجراي تعهدات قانوني و مسئوليت هاي اجتماعي خود در حوزه محيط زيست داشته است تصريح کرد:سال گذشته بازديدي از اين مجموعه به انجام رسيد و تکاليف باقيمانده با حضور مديرعامل اين پالايشگاه بررسي شد که نسبت به تعهدات زماني داده شده ، اين مجموعه توانست در زمان مناسب در خصوص نصب آنالايزرهاي خروجي دودکشها و راه اندازي سيستم آنلاين پساب صنعتي اقدام

وی در ادامه با بيان اينکه مهلت قانوني براي راه اندازي سيستم آنلاين هوا و پساب واحدهاي صنعتي به اتمام رسيده، افزود: درجلسه روز قبل که در اداره کل حفاظت محيط زيست استان تهران برگزار شد مصوب گرديد که به هيچ يک از استعلام هاي اين صنايع از جمله افزايش حجم توليد و افزايش محصول پاسخ داده نخواهد شد.

حیدرزاده هم چنین افزود: در کنار اين مصوبه مقرر گرديد به عنوان آخرين مهلت در راستاي سياست تعاملي دستگاه، واحدهاي صنعتي نسبت به ارائه برنامه مديريتي و زمانبندي شده دقيق جهت نصب سيستم هاي پايش لحظه اي خود تا هفته محيط زيست يعني 15 خرداد اقدام نمايند.

او با بيان اينکه ارائه خوداظهاري زيست محيطي از سوي واحدهاي صنعتي از نظر اين دستگاه بسيار مهم مي باشد تاکيد کرد:درصورتي که واحد هاي صنعتي استان تا اين زمان نسبت به ارائه برنامه زمانبندي اقدام ننمايند علاوه بر عدم پاسخگويي به استعلامات درخواستي ناگزير از معرفي آنها به مراجع قضايي هستيم.همچنين به اصل مديريت مشارکتي و تعامل با صنايع پايبند هستيم، وليکن سلامت مردم و شهروندان و اجراي قوانين از همه چيز براي ما مهم تر است.

بابايي مديرعامل پالايشگاه نفت شهيد تند گويان نيز با بيان اينکه حوزه محيط زيست براي ما بسيار اهميت دارد گفت:در شرکت پالايش نفت تهران، در راستاي حفاظت از محيط زيست پروژه هاي متعددي انجام شده و يا در دست اجرا مي باشند که بالغ بر 15000 ميليارد هزينه ريالي در جهت بهبود کيفيت فرآورده هاي پالايشي(مطابق با استاندارد روز اروپا)، پايش و کنترل آلاينده هاي هوا، پسابهاي صنعتي و بهداشتي، آلاينده هاي خاک و آب زيرزميني، مديريت پسماند، انرژي، آموزش و … مي باشد.

بابایی افزود: اجراي پروژه سنجش آلودگي هاي محيطي نيز در دستور کار و اولويت هاي اجرايي اين مجموعه قرار دارد.

به نقل از: خبرگزاری آریا