سيدحسن هاشمي رضایت خود را از وضع ارائه خدمات بهداشتي و درماني دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز به مردم در روزهايي که استان با مشکل آلودگي هواي ناشي از گرد و خاک مواجه بود ، اعلام کرد.
آقای هاشمی گفت: از طرف رئيس جمهور مامور شده ام تا به اهواز بيايم و موضوع آلايندگي اين استان را که چند روز است تشديد شده است از نزديک بررسي و نتایج بررسی را به هيئت دولت ارائه کنم.
سيدحسن هاشمي، وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي افزود: خوشبختانه مسئولان استان از جمله استاندار خوزستان نسبت به اين موضوع با جديت و حساسيت بالايي مسائل را دنبال کرده و به تهران انتقال داده اند و توجه مرکز را به خوبي به اين موضوع جلب کرده اند.
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي گفت: دولت مصمم است تا موضوع آلايندگي هواي استان را به جد بررسي کرده ، منشا آن را پيدا و در سريع ترين زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کند.
وي گفت : رئيس جمهور با حساسيت ، موضوع آلايندگي را دنبال مي کند و اميدوارم در نشست آتي دولت ، تصميمات خوبي براي رفع اين مشکل اتخاذ کنيم.
او هم چنین در ادامه افزود: فردا ضمن شرکت در کميته بحران استان خوزستان جمع بندي نشست را به تهران منتقل خواهم کرد تا در جلسه هفته آينده دولت موضوع رسيدگي مي شود.
سازمان محيط زيست اعلام کرد ميزان غلظت گرد و خاک موجود در هواي اهواز و چند شهر ديگر در استان خوزستان از 10 هزار ميکروگرم بر متر مکعب عبور کرد که بيش از 66 برابر حد مجاز بود. بروز گرد و خاک در استان خوزستان طي دو هفته گذشته زندگي عادي مردم استان خوزستان را مختل کرده است. مدارس اهواز و 9 شهرستان استان خوزستان ديروز در سومين روز متوالي در دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطيل بود. همچنين ديروز به علت غلظت بالاي هواي ناشي از گرد و خاک تمامي ادارات در بسياري از شهرهاي خوزستان تعطيل بود.

به نقل از: خبرگزاری آریا