مدیر واحد راهبری و اندازه گیری شرکت کنترل کیفیت هوا درباره این تابلوهای جدید گفت:« از عمر این تابلوها بیش از 10 سال گذشته بود و هم در طراحی و هم در بخشی از تاسیسات نیاز به بروزرسانی و تعویض داشتند. بر همین اساس همزمان با تعویض ال.ای.دی‌ها طراحی جدیدی برای این تابلوها هم در دستور کار قرار گرفت. در طراحی جدید سعی کردیم تابلوها از رنگ غالب خاکستری فاصله بگیرند و به گونه‌ای بازسازی شوند که هم در شهر از نظر زیباسازی موثر باشند و هم اینکه از پتانسیل رنگ‌ها و طراحی در انتقال اطلاعات روزانه کیفیت هوا و وضعیت آلاینده ها استفاده شود.»

او ادامه داد:« ما در تهران 20 تابلوی نمایشگر کیفیت هوا داریم که همه این تابلوها به طور کامل بازسازی و طراحی مجدد می‌شود. تاکنون دو نمونه از این تابلوها با طراحی جدید در میدان های صنعت و هلال احمر تهران نصب شده و تا پایان فروردین امسال عملیات نصب تابلوها در سایر میدان ها و معابر به پایان می رسد.»

مدیر واحد راهبری و اندازه گیری شرکت کنترل کیفیت هوا افزود: یکی از اهدافی که در طراحی جدید تابلوهای نمایشگر کیفیت هوای تهران دنبال می‌شده، توجه دادن بیشتر شهروندان به موضوع آلودگی هوا در زندگی روزمره است.

به گفته نجفی طراحی این تابلوها در شرکت کنترل کیفیت هوا و با همکاری شرکت کنترل ترافیک تهران انجام شده است.

به نقل از: خبرگزاری فارس