بر اساس گزارش واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفت هوا و بررسی شاخص کیفیت هوا و میانگین تغییرات ساعتی غلظت ذرات معلق کمتر از 10 و 2.5 میکرون (PM10 وPM2.5) اندازه گیری شده در ایستگاه های سنجش آلودگی هوای تهران در هفته گذشته (26-20 تیر ماه)، هوای تهران از شنبه تا پنجشنبه در شرایط سالم و روز جمعه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشته است.
مریم نادری، مدیر واحد پایش و پیش بینی این شرکت گفت: اگرچه شهرهای بزرگ و پرجمعیتی چون تهران همواره با مسأله آلودگی هوا روبرو هستند اما موقعیت جغرافیایی و وضعیت توپوگرافی تهران بر پیچیدگی مسأله افزوده است و نقش پارامترهای هواشناسی و بویژه باد را بر چگونگی کیفیت هوا پررنگ کرده است. در ماههای اخیر بادهای شدید باعث ورود گردوغبار و کاهش کیفیت هوا شده اند اما آخر هفته گذشته سرعت بسیار پایین باد افزایش غلظت ذرات معلق و بالا رفتن شاخص کیفیت هوا را باعث شده است.»

به گفته مریم نادری بر اساس اطلاعات نمودارهایی که مبتنی بر پارامترهای هواشناسی و داده های ساعتی ذرات معلق هفته گذشته است، اگرچه در برخی ساعات بصورت محدود سرعت باد نسبتاً شدید ( بیش از 5 متر بر ثانیه) بوده است اما به طور کلی جهتش بین شمال شرق تا جنوب غرب متغیر بوده و از سرعت متوسطی (بین 3 تا 5 متر بر ثانیه) برخوردار بوده است.
مدیر واحد پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفت هوا گفت: «این بادها نه آنقدر شدید بوده که سبب بلند شدن گرد و غبار شود و نه کند بوده که سکون هوا را باعث شود. بنابراین شرایط مساعدی را بوجود آورده و 6 روز سالم از نظر کیفیت هوا را به دنبال داشته است.»

نادری ادامه داد: «بررسی وضعیت باد آخر هفته نیز نشان میدهد که در ساعات قبل از ظهر روز جمعه، نبود باد و سکون هوا باعث تجمع آلاینده شده، شاخص کیفیت را افزایش داده و شرایط ناسالم برای گروه های حساس بوجود آمده است. تراکم آلاینده در ساعات قبل از ظهر روز جمعه بقدری بالا بوده که میدان دید را به 5 کیلومتر نیز کاهش داده است.»

به نقل از: خبرآن لاین