کیفیت هوای تهران هفته گذشته به استثنای روزهای آخر هفته شرایط سالمی را پشت سرگذاشته است. هوای تهران در روزهای پایانی هفته با ورود ریزگردها از سمت غرب غبارآلود بوده است. گزارش ها نشان می دهد بادهایی که این روزها در تهران می وزد در رفت و آمد آلاینده ها و وضعیت هوای تهران تاثیر محسوسی گذاشته است.
وزش باد در تهران این روزها برای بسیاری از مردم شهر تهران اتفاق تازه ای است. بادهایی که با سرعت زیاد در پایتخت می وزد و بر هوای این روزهای شهر تهران هم تاثیر گذاشته است به طوری که از سویی موجب کاهش آلاینده ها و بهبود شاخص کیفیت هوا شده و هم اینکه از غرب کشور گرد و غبار را به تهران می آورد.
به گفته «مریم نادری»، مدیر واحد پایش و پیش بینی، بررسی میانگین تغییرات ساعتی غلظت ذرات معلق کمتر از 10 و 5/2 میکرون اندازهگیری شده در ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران و سرعت باد حاکی از آن است که سرعت باد در بیشتر روزها به ویژه در ساعات بعدازظهر با افزایش گرادیان حرارتی به بالای 4 متر بر ثانیه رسیده است و خروج آلایندهها از سطح شهر را به همراه داشته است و شرایط سالمی از نظر شاخص کیفیت هوا بوجود آورده است. این شرایط از روز شنبه تا پنجشنبه (2 تا 7 خرداد) با تغییرات جزیی برقراربوده است.

او گفت: در روز جمعه ورود توده هوایی از غرب کشور و انتقال ریزگردها به سمت تهران منجر به شکلگیری پدیده گرد و غبار (چشمه گرد و خاک خارجی) شده است و همانطور که در نمودارهای کیفیت هوای هفته گذشته مشخص است، غلظت ذرات معلق افزایش قابل توجهی یافته است. بررسی گلباد روز جمعه نیز گویای آن است که جهت باد غربی بوده و در ساعات اولیه بعدازظهر علیرغم افزایش سرعت باد به حدود 6 تا 11 متر بر ثانیه، تشدید پدیده گردو غبار را به همراه داشته است و شرایط ناسالمی را از نظر شاخص کیفیت هوا به وجود آورده است.
بر اساس گزارش هفتگی کیفیت هوای تهران، اواخر روز جمعه با افزایش شرایط ناپایدار جوی به همراه بالارفتن رطوبت نسبی، منجر به بارش باران و شسته شدن آلایندهها از جو و بهبود کیفیت هوا شده است. از آن جا که شاخص کیفیت هوا برای بازه زمانی 24 ساعت محاسبه می‌شود شاخص آلودگی هوای روز شنبه گویای بهبود وضعیت نبوده است.

به نقل از: خبر آنلاین