محسن سرخو، رئيس کميته حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران از ضروزیت تجهيز همه‌ی اتوبوس‌هاي شهرداري تهران به فيلترهاي دوده خبر داد و گفت شوراي شهر تهران در مرحله بعد تمام خودروهاي ديزلي در حال تردد در تهران را ملزم به نصب اين فيلترها خواهد کرد.

محسن سرخو، عضو شوراي شهر تهران و رئيس کميته حمل و نقل شورا گفت: «فيلترهاي جذب دوده بايد تا الان به طور کامل روي اتوبوس ها نصب مي شدند؛ اما تحقیق در مورد انواع آن‌ها، عملی زمان گیر بوده است و اجرای کار هم به تاخير افتاده و از برنامه عقب مانده است، به همين دليل هنوز اين فيلترها روي اتوبوس ها نصب نشده است».

وی اضافه کرد: «اميدوار بوديم که امسال اين منبع آلاينده ازآلاينده‌های شهر تهران به طور کامل حذف شود و حداقل سيستم‌هاي ديزلي شرکت واحد اتوبوسراني و سیستم‌های مربوط به خود شهرداري تهران مجهز به فيلتر جذب دوده شوند. در مرحله بعد برنامه ما در شوراي شهر تهران اين است که همه خودروهاي ديزلي که مي خواهند در شهر تهران تردد داشته باشند را مکلف کنيم که از اين فيلترها استفاده کنند.»

سرخو گفت: «چند ماه است که نمونه‌هاي فيلترهاي دوده روي تعدادي از اتوبوس ها آزمایش شده‌اند. با توجه به اينکه هوا آلوده است، اگر بتوانيم يکي از اين منابع آلاينده را کم کنيم يا ميزان توليد آلاينده را در آن به حداقل برسانيم، کمک موثري براي مردم شهر تهران خواهد بود؛ اما نمي دانيم که چرا زودتر اين حرکت شروع نمي شود. ما پيگير هستيم که شهرداري تهران تا پايان سال گزارشي از روند اجراي اين طرح به شورا ارائه کند.»

وی در پاسخ به اين سؤال که چه تعداد از اتوبوس هاي تهران به اين فيلترها مجهز خواهند شد، گفت: «همه سيستم‌هاي اتوبوس‌هاي ديزلي که در اختيار شهرداري تهران هستند، اعم از اتوبوس، کاميون و … بايد مجهز به فيلتر جذب دوده شوند.»

به نقل از: خبرگزاری آریا