مهدي يدي همداني، دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور، با اشاره به بازنگري طرح زوج يا فرد به عنوان يکي از دستور کارهاي يکصد و هجدهمين جلسه شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور گفت: از سال 1377 طرحي به نام «زوج يا فرد» در تهران اجرايي شد که بعدها با الگو برداري از شهر تهران اين طرح در شهرهاي مشهد و اصفهان نيز اجرا شد. طرح زوج يا فرد در سال 84 و در شرايطي به طرح دائمي تبديل شد که مباني قانوني و حقوقي اين موضوع بهبود شرايط ترافيکي نبود، بلکه بهبود شرايط محيط زيستي مدنظر بوده است. در بسياري از کشورها به منظور بهبود کيفيت هوا براي خودروهاي آلوده کننده معمولا در روزهايي که هوا آلوده است محدوديت‌هايي قائل مي‌شوند که در عمده کشورهاي جهان محدوديت‌ها را براي خودروهاي آلوده کننده و خودروهايي که کيفيت پايين و آلايندگي بيشتر دارند، قائل مي‌شوند.

مهدي يدي همداني دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور با بيان اينکه بايد براي تعيين وضعيت آلايندگي خودروها کارگروهي تشکيل شود تا شناسنامه زيست محيطي خودروها تهيه شود گفت: در همين راستا و براي فراهم کردن مقدمات اين طرح ضرورت دارد تا سامانه يکپارچه معاينه فني نيز به سرورهاي نيروي انتظامي متصل شود تا تبادل اطلاعات ميان وزارت کشور و نيروي انتظامي محقق شود.

دبير شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور تاکيد کرد: در حال حاضر ‌15 درصد از شهر تهران تحت پوشش طرح زوج يا فرد قرار گرفته است ولي آمارهاي ارائه شده نشان مي‌دهد که اين طرح انتظارات مورد نظر ما را در مورد کاهش يا حتي بهبود آلودگي هوا برآورده نکرده است و ترديدي نيست که بايد راه هاي اثربخش‌تري براي بهبود شرايط زيست محيطي پيدا کنيم. بر همين اساس در شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور پيشنهادات تغيير طرح موجود ارائه شد.

وی با بيان اينکه در تهران به نسبت ديگر شهرهاي جهان سخت گيرانه ترين محدوديت هاي ترافيکي اعمال شده است گفت: پيشنهادي که توسط شوراي عالي مطرح است، خودروها را به چهار گروه آبي، سبز، زرد و قرمز تقسيم مي کند و طرح محدوده زوج يا فرد به “محدوده کنترل آلودگي” تغيير نام داده مي شود که در آن خودروهاي گروه آبي که شامل خودروهاي سواري و وانت بار داراي استاندارد آلايندگي يورو 5 يا بالاتر، کليه خودروهاي سواري برقي يا هيبريدي و کليه موتورسيکلتهاي برقي بدون محدوديت مي توانند در محدوده کاهش آلودگي هوا تردد کنند. خودروهاي گروه سبز که عبارتند از خودروهاي سواري و وانت‌بار گازسوز يا بنزيني با استاندارد آلايندگي يورو 2 يا بالاتر، کليه موتورسيکلتهاي بنزيني انژکتوري با استاندارد آلايندگي يورو 3 يا بالاتر و کليه وسايل نقليه سبک و سنگين ديزلي با استاندار آلايندگي يورو 3 يا بالاتر در شرايط ناسالم بر اساس طرح زوج يا فرد در شهر تردد مي کنند. در گروه سوم يعني خودروهاي گروه زرد که کليه خودروهاي سواري و وانت بار بنزيني با سيستم سوخت رساني کاربراتوري و استاندارد آلايندگي پايين تر از يورو 2 ، کليه موتورسيکلت هاي بنزيني کاربراتوري و کليه وسايل نقليه سبک و سنگين با استاندارد آلايندگي پايين تر از يورو 3 در نظر گرفته شده است.
وسايل نقليه فاقد گواهي معاينه فني معتبر بر اساس قوانين موضوعه و کليه وسايل نقليه با عمر بيشتر از سن فرسودگي بر اساس مصوبه هيأت وزيران که ورود آنها به محدوده کاهش آلودگي هوا ممنوع است.

به نقل از: خبرگزاری آریا