کارشناس بخش انتشار و پیش بینی آلودگی هوا، حسین شهبازی گفت: نتایج بررسی­ ها و محاسبات انجام گرفته از منظر آلودگی هوا نتایج قابل توجهی از سهم خودروهای کاربراتوری را نشان می­‌دهد. این محاسبات نشان می­‌دهد به صورت کلی 51.3 درصد آلودگی تولید شده ناشی از تردد خودروهای سواری در شهر تهران متعلق به همان تعداد اندک خودرو کاربراتوری است که 9.4 درصد از ناوگان خودروهای سواری شهر تهران را تشکیل می‌­دهند. بر این اساس روزانه بیش از 400 تن آلودگی به وسیله خودروهای سواری کاربراتوری تولید شده و در هوای شهر تهران منتشر می‌­شود.

همچنین در ناوگان تاکسی­‌ها 4.7 درصد از کل ناوگان را تاکسی­‌های کاربراتوری تشکیل داده، که سهم 14.7 درصد از کل انتشار آلایندگی تولیدی ناشی از تردد تاکسی­‌ها در شهر تهران دارند. میزان انتشار آلایندگی تولیدی روزانه تاکسی­های کاربراتوری در شهر تهران در حدود 45 تن است.

به گفته شهبازی، بر اساس نتایج بررسی ها در واحد پایش شرکت کنترل کیفیت هوا، در ناوگان وانت­های در حال تردد در شهر تهران 22.2درصد از کل ناوگان را وانت­های کاربراتوری تشکیل می­‌دهند که سهم 61.1 درصد از کل انتشار آلایندگی تولیدی ناشی از تردد وانت­ها در شهر تهران دارند. میزان انتشار آلایندگی تولیدی روزانه وانت­های کاربراتوری در شهر تهران در حدود 151 تن است.

به نقل از: خبرگزاری فارس