مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران اظهار نظر جالبي مبني بر اينكه روزانه 300 هزار تخلف ورود غيرمجاز به طرح ترافيك صورت مي‌گيرد، انجام داده است. با توجه به اينكه جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك بر اساس آخرين اعلام پليس راهور ناجا ساعتي 20هزار تومان است با احتساب همان يك ساعت بايد گفت ساکنین تهران روزانه 6 ميليارد تومان فقط براي ورود به طرح ترافيك جريمه مي‌شوند. به‌ رغم وجود ترافيك و گران شدن بنزين و سوخت مصرفي به نظر مي‌رسد كماكان بسياري از افراد ترجيح مي‌دهند از خودروي شخصي براي تردد استفاده كنند و بر آلودگي هوا دامن بزنند.

ايلوش وزيري، مديرعامل شركت كنترل ترافيك تهران با اشاره به آغاز طرح كنترل و ثبت تخلف ورود غيرمجاز در 110 نقطه ورودي و خروجي محدوده ترافيكي زوج و فرد از 22 فروردين ماه گفت: روزانه 300 هزار تخلف ورود غيرمجاز به محدوده زوج و فرد با دوربين‌ها ثبت مي‌شود.

وزيري افزود: جانمايي براي نصب 70 دوربين ثبت اين تخلف در داخل محدوده زوج و فرد نيز انجام شده كه به مرور نصب خواهند شد. مديرعامل شركت كنترل ترافيك شهر تهران با اشاره به ساز و كار جريمه خودروهاي متخلف گفت: بر اساس هماهنگي انجام شده با پليس راهور تهران بزرگ، هر ورود يا تردد غيرمجاز به محدوده زوج و فرد در صورت ادامه تخلف با گذشت يك ساعت، يك جريمه جديد براي خودرو به بار مي‌آورد. به گزارش ايرنا، او از ايجاد بستر نرم افزاري لازم براي بهره‌گيري از دوربين‌هاي ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سرعت غيرمجاز در جهت كنترل تردد غيرمجاز در محدوده زوج و فرد خبر داد و افزود: بر اين اساس در صورت عبور غيرمجاز از چراغ قرمز يا سرعت قانوني در محدوده زوج و فرد و جريمه الكترونيكي خودرو، پلاك ثبت شده به صورت برنامه‌ريزي شده از فيلتر ثبت تخلف زوج و فرد مي‌گذرد.

طرح زوج و فرد در سال 1384 با هدف محدوديت تردد و كاهش حجم ترافيك كه دليل اصلي آلودگي بيش از حد هواي كلانشهر تهران بود به اجرا درآمد كه در نتيجه اجراي آن مي‌بايست خودروها به صورت نوبتي و با توجه به رقم سمت راست پلاك آنها (زوج يا فرد بودن آن) به تردد در معابر اين طرح مي‌پرداختند. اما از آنجايي كه از جمله پيش نيازهاي اجراي اين طرح بهبود سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي و ايجاد جذابيت استفاده از اين ناوگان مي‌باشد به نحوي كه با ارائه خدمات و تسهيلات هر چه بيشتر و بهتر، عموم شهروندان به سمت استفاده از اين وسايط نقليه سوق پيدا نموده و با افزايش كيفيت آن از تردد خودروهاي تك سرنشين در محدوده‌هاي پر رفت و آمد جلوگيري به عمل‌ آيد، اين طرح بعد از گذشت ده سال از اجرايي شدن هنوز نتوانسته تاثيري در كاهش آلودگي هواي كلانشهر تهران ايفا كند. اجراي طرح محيط زيستي به جاي طرح زوج و فرد كه در دستور كار شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور قرار دارد در صورتي كه اجرا شود بيش از اين طرح مي‌تواند مثمر ثمر باشد. در اين طرح از خودروها بر اساس ميزان آلايندگي آنها براي ورود به مناطق شلوغ ممانعت مي‌شود. اين در حالي است كه اعلام مي‌شود مشكل اصلي آلودگي هواي تهران تردد خودروهاي تك سرنشين است و از سوي ديگر هر سال بر رقم جريمه‌هاي اين طرح افزوده مي‌شود.

سال گذشته رئيس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ از افزايش جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد از دي ماه خبر داد و گفت: بر اساس قانون جديد از اين پس جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك هر ساعت يك‌بار محاسبه مي‌شود. به گزارش ايسنا، حسين رحيمي با اشاره به مرحله دوم اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، افزود: بر اين اساس جريمه ورود به محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد از 130 هزار ريال به 200 هزار ريال افزايش مي‌يابد. در حالي كه امسال اعلام شد تعداد روزهاي هواي پاك در پايتخت رشد 60 درصدي داشته است اما بر اساس تحقيقات اخير سازمان محيط زيست دليل اين امر بهبود سوخت توزيعي بوده است و زوج و فرد كردن خودروها نقشي در اين زمينه نداشته است. روز گذشته معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست از افزايش 60 درصدي تعداد روزهاي پاك در امسال خبر داد. به گزارش ايرنا، سعيد متصدي در اين خصوص افزود: استان تهران در طول سال گذشته شاهد 16 روز پاك، 233 روز سالم و 116 روز ناسالم بوده است در حاليكه سال 92، 3 روز پاك، 202 روز سالم و 160 روز ناسالم داشته‌ايم.

معاون عمليات راهنمايي و رانندگي تهران در اين مورد به آرمان مي‌گويد: مطمئنا اقدامات بازدارنده نظير جريمه با هرشدتي كه وضع شود به تنهايي كارساز نيست و بايد از آموزش و فرهنگ‌سازي نيز در اين زمينه استفاده شود. عليرضا جهانگيري مي‌افزايد: قوانين ما براي مقابله با تخلفات به اندازه كافي بازدارنده است. از سويي ما هم قوانين كافي در اين زمينه داريم و هم شدت اعمال مجازات براي افراد خاطي در آنها لحاظ شده است. او ادامه مي‌دهد: به نظر مي‌رسد مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد خود افراد و نوع نگاه آنها به حقوق شهروندي و رعايت مقررات است كه دچار نقيصه و ايراد است. معاون عمليات راهنمايي و رانندگي تهران با اشاره به اينكه معضل ترافيك و آلودگي هواي تهران با سرعت و يك شبه حل نمي‌شود مي‌گويد: كار فرهنگي طولاني مدت در اين زمينه لازم است و نمي‌توان انتظار داشت به سرعت اين اتفاق بيفتد. او فرهنگ‌سازي را حلقه مفقوده اين كنترل مي‌داند و مي‌گويد: از دوران كودكي تا جواني بايد به افراد در اين مورد آموزش داد تا زماني كه فرد وارداجتماع مي‌شود اين مساله را در خود نهادينه شده ببيند و به آن احترام بگذارد. افزايش جريمه و شدت آن تنها بخشي از فرآيند كنترل و نظارت بر ترافيك و آلودگي هواست و فرهنگ‌سازي در كنار اين مقولات براي اجراي قوانين بسيار مهم است.

يك جامعه شناس درمورد فرهنگ رانندگي در كشور و استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي به آرمان مي‌گويد: مهم‌ترين اقدام براي اينكه طرح زوج و فرد درست اجرا شده و كارآيي لازم را داشته باشد زياد كردن وسايل حمل و نقل عمومي و افزايش كيفيت آنهاست. قمر فلاح مي‌افزايد: اگر اين وسايل زياد و در دسترس همه باشند واز كيفيت و ويژگي‌هاي مناسب نيز برخوردار باشند اغلب افراد و طبقه متوسط ترغيب مي‌شوند از آنها به جاي خودروي شخصي به دليل صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي استفاده كنند. او با اشاره به مشكلاتي كه ناوگان حمل و نقل عمومي در كشور داراست مي‌گويد: در حالي كه ما در كشورمان شاهديم نه تنها اين وسايل تعدادشان محدود بوده و در دسترس همگان نيست بلكه به لحاظ قديمي بودن كيفيت مناسب را ندارند و خودشان در افزايش آلودگي هوا نقش دارند. اين جامعه شناس مي‌افزايد: افزايش جريمه و ارزان كردن استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي دركنار فرهنگ‌سازي براي استفاده از آن باعث افزايش تمايل افراد براي استفاده از آن و حفظ محيط زيست مي‌شود.

به نقل از: خبرگزاری تابناک