ابوالفضل قناعتي درباره اتمام طرح مطالعاتي محدوده کم انتشار آلايندگي در شرکت کنترل کيفيت هوا اظهار کرد: بررسي ها و نتايج تحقيقات نشان داده است طرح زوج و فرد آن اثر مورد انتظار را در بحث آلودگي هوا ندارد.

قناعتی گفت: آنچه کميسيون حمل و نقل در حال بررسي آن است نشان مي دهد شايد در طرح زوج و فرد بار ترافيک در شهر تهران تا حدي کنترل و درنهايت کم شود اما متاسفانه آلودگي هوا با اجراي اين طرح کنترل نشده است.

به گفته قناعتي در حال حاضر بسياري از مالکان خودروهاي غيرآلاينده، بسته به شماره پلاکشان سه روز در هفته اجازه تردد در محدوده زوج و فرد و مرکز شهر را ندارند اما افراد ديگري همزمان مالک دو خودروي فرسوده با دوپلاک زوج و فرد هستند که آلايندگي آن بر وضعيت هوا تاثيرات مخربي دارد اما درواقع هر روز با يکي از اين خودروها امکان تردد در شهر دارند. اين بدان معناست که قانون موجود به نحوي ايجاد شده است که در مواردي خودروها در قالب طرح زوج و فرد چندين برابر بيشتر از يک خودروي استاندارد در روز آلودگي توليد مي کنند و اين موضوعي است که از سوي معاونت حمل و نقل شهرداري تهران نيز مورد توجه قرار گرفته است تا اين چرخه معيوب را با طرح محدوده کم انتشار آلايندگي اصلاح کند.

ابوالفضل قناعتي از ارائه طرحي از سوي شهرداري به کميسيون حمل و نقل شوراي شهر خبر داد که در آن خودروها در سه دسته قرمز، سفيد و زرد طبقه بندي شده اند و در اين باره اظهار کرد: پيشنهاد شهرداري آن است که با يک سيستم جديد، اطلاعات همه خودروهاي در حال تردد در شهر تهران احصاء شده و در سامانه اي ثبت شود تا با انجام برنامه ريزي ها محدوده تردد خودروها به صورت مکانيزه مورد ارزيابي قرار گيرد .

قناعتي در ادامه گفت: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين طرح ، همه خودروهاي در حال تردد در شهر تهران بايد داراي برگه معاينه فني داشته باشند تا بدين ترتيب خودروهايي که مورد تائيد قرار مي گيرند کلاس بندي شوند و حتي خودروهاي جديد خارجي که وارد مي شوند که سوخت مصرفي شان يورو 5 است و يا خودروهايي که هيبريدي هستند در گروه هاي خاص طبقه بندي مي شوند. به طور مثال در شرايط خاص آب و هوايي، خودروهاي سبز که خودروهاي يورو 5 و هيبريدي را شامل مي شوند، در قالب رنگ سبز شناخته مي شوند که بر اساس برنامه اي که به سامانه و دوربين ها داده مي شود، امکان تردد اين خودروها فراهم است. بدين ترتيب به صورت مکانيزه ساير خودروها در محدوده خاص با آلايندگي بالا، جريمه مي شوند.

عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران افزود: در حال حاضر آمار دقيقي از خودروهاي فرسوده شخصي در حال تردد در شهر تهران نداريم و تنها آمار مشخص از تاکسي ها وجود دارد که بر اساس آن، 10هزار تاکسي پيکان و پرايد فرسوده در تهران وجود داشته که سه هزار خودرو جايگزين شده و هفت هزار تاکسي باقي مانده اند که بايد در اين طرح وضعيت اين خودروها هم رسيدگي شود.

عضو کميسيون عمران و حمل و نقل شوراي اسلامي شهر تهران با اعلام اينکه اجراي اين طرح در شهر تهران دو سال زمان مي برد، خاطرنشان کرد: واقعيت آن است که هنوز بسياري از خودروهاي در حال تردد در شهر تهران معاينه فني ندارند و فراهم کردن زمينه اجراي کامل اين طرح هم زمان بر است چرا که هم اکنون نظارتي بر داشتن معاينه فني وجود ندارد و وضعيت نظارت مثل بررسي گواهي نامه است و تنها زماني که پليس مدارک يک خودرو را بررسي مي کند مي تواند موضوع داشتن معاينه فني را بررسي کند.
وي تصريح کرد: خودروهايي وجود دارند که آلايندگي آنها بسيار بالا هستند و تردد آن به آلودگي هواي شهر آسيب جدي مي زند. در اين طرح جلوي تردد اين خودروهاي فرسوده گرفته مي شود. دوربين ها در مرحله اول تردد، تخلف مالکان خودرو را ثبت و آنها جريمه مي شوند اما در اثر تردد زياد خودرو به عنوان خودرو ستاره دار مشخص مي شود و در نهايت توسط پليس توقيف مي شود.

به نقل از: خبرگزاری آریا