يکي از پيشکسوتان حوزه تئاتر تلويزيون و سينما با پرداختن به اهداف کمپين «آسمان آبي زمين پاک» گفت:هر اقدامي که در جهت بالا بردن کيفيت زندگي در شهر تهران انجام شود، ارزنده است.

به گزارش خبرگزاري آريا به نقل ازشهرنوشت،علي نصيريان درخصوص اجراي کمپين آسمان آبي و زمين پاک در تهران با بيان اين مطلب اظهار کرد: در حال حاضر هواي تهران به شدت آلوده است و اميدواريم اقداماتي که انجام مي شود موجب رفع اين آلودگي شود.
«قاضي شارح» سريال به ياد ماندني سربداران افزود: به طور حتم مردم تهران خواهان شهري بدون آلودگي و ترافيک هستند و هر اقدامي که در جهت بهبود وضعيت کنوني انجام شود مفيد و ارزنده خواهد بود.

وي افزود: به عنوان يک شهروند معتقدم آموزش هاي شهروندي مي تواند نقش مهمي در کاهش مشکلاتي مانند ترافيک يا تفکيک زباله از مبدا داشته باشد. بدين ترتيب علاوه بر اينکه شهري مطلوب تر را شهروندان تجربه مي کنند، هزينه هاي اداره شهر هم بهتر مديريت مي شود و صرف اموري مي شود که منافع آن بيشتر به مردم برسد به جاي آنکه مثلا صرف تفکيک زباله ها شود.