گزارش کيفيت هواي پايتخت در آبان ماه سال جاري از سوي شرکت کنترل کيفيت هواي تهران منتشر شد که بر اساس اين گزارش، مردم تهران در آبان سال جاري سه روز هواي پاک را تجربه کردند، در صورتي که در آبان سال گذشته هيچ روز پاکي در اين کلان شهر به ثبت نرسيده است.

به گزارش خبرگزاري آريا، آبان سال گذشته هواي تهران 13 روز براي گروه هاي حساس ناسالم و 17 روز سالم بود، در صورتي که آبان ماه سال جاري 3 روز هواي پاک، 14 روز هواي سالم و 13 روز هواي ناسالم براي گروه‌هاي حساس به ثبت رسيد.

به موجب اين گزارش، شاخص کيفيت هواي تهران در آبان سال جاري به علت بيشتر بودن تعداد روزهاي پاک نسبت به مدت مشابه سال گذشته در وضعيت نسبتاً مطلوب¬تري قرار داشته، ضمن اين که شاخص کيفيت هواي تهران در هشت ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته به علت کمتر بودن تعداد روزهاي آلوده و بيشتر بودن تعداد روزهاي پاک در وضعيت مطلوب تري قرار داشته است.
اين گزارش وضعيت آلاينده هاي هوا در 20 ايستگاه سنجش کيفيت هوا را مورد بررسي قرار داده که بر اين اساس، ايستگاه هاي ميدان فتح در منطقه 9، ميدان پونک در منطقه 5، دانشگاه تربيت مدرس در منطقه 2 و بزرگراه شهيد محلاتي در منطقه 14 در وضعيت سالم تري نسبت به ساير ايستگاه قرار داشتند.
گفتني است در آبان ماه سال جاري، شهروندان ساکن در مناطق غربي و شمال غربي تهران شامل مناطق 9، 5 و 2، نسبت به ساير مناطق هواي سالم تر و منطقه مرکزي 7 به علاوه مناطق جنوبي 19 و 20 در مقايسه با ديگر مناطق هواي ناسالم تري را تنفس کردند.

به نقل از: خبرگزاری آریا