معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران از اجراي طرح اتوبوس پياده در 10 مدرسه در مناطق 6،8 و 12 خبر داد .
شهرام جباري زادگان با تاکيد بر اينکه طرح اتوبوس پياده مدرسه از ابتداي سال جاري به صورت پايلوت در حال انجام است، گفت: طرح اتوبوس پياده که طرحي هدفمند به منظور ارتقا فرهنگ پياده روي و در عين حال استقاده از وسايل حمل و نقل عمومي است، اکنون در 10 مدرسه مناطق 6 ، 8 و 12 به صورت پايلوت در حال اجراست .
معاون آموزش سازمان ترافيک تصريح کرد: براساس اين طرح هر روز گروهي 8 تا 12 نفره از دانش آموزان يک مدرسه که محل زندگيشان در نزديکي مدرسه و نزديک بهم بوده در قالب طرح اتوبوس پياده به جاي آنکه تک تک و يا با وسايل شخصي به مدرسه بروند گروهي و به همراه مربي آموزش ترافيک به مدرسه مي روند .
جباري زادگان تاکيد کرد: تردد کودکان در قالب پياده روي بوده که به تعداد مسافران يک ون به مدرسه مي روند .
وي گفت : دورترين نقطه اي که مسافران اتوبوس پياده مدرسه طي مي کنند 1200 متر فاصله از مدرسه است و چرخ دستي هايي تعبيه شده تا کودکان کوله هاي سنگين خود را در چرخ دستي قرار دهند .
به گفته وي در روزهاي باراني و برفي و ايام آلودگي هوا طرح اتوبوس مدرسه اجرايي نمي شود و والدين نيز در اين مورد توجيه هستند .
وي با اشاره به اينکه بالغ بر 100 دانش آموز درطرح اتوبوس مدرسه مشارکت دارند، گفت : 10 مدرسه که هر کدام يک يا دو اتوبوس مدرسه را طراحي و اجرا کرده اند در مناطق 6 ، 8 و 12 فعال هستند.

به نقل از: خبرگزاری آریا