ولي ا… آذروش صبح روز 1 شنبه در نشست خبري معاينه فني – سفر ايمن و کاهش تصادفات که در محل ستاد مرکزي معاينه فني تهران برگزار شد با بيان اينکه وضعيت آلودگي هوا در شهر تهران به نحوي نامطلوب است، گفت: گرچه در سال جاري 20 روز بيشتر هواي سالم نسبت به زمان مشابه سال 92 داشته ايم که آن هم نتيجه ارتقا کيفيت سوخت است اما همچنان توليد آلايندگي از مبدا در شهر تهران وضعيت هوا را با بحران مواجه کرده است .
وي با بيان اينکه سالانه برحسب آمار بانک جهاني بيش از 8 ميليارد دلار به عبارتي 26 ميليارد تومان صرف خسارات ناشي از آلودگي هوا مي شود، اضافه کرد: انجام معاينه فني خودرو 23 درصد در کاهش آلودگي هوا موثر است.
آذروش با اشاره به اينکه وضعيت خسارات ناشي از آلودگي هواي تهران بسيار بدتر از کشور است، گفت: طبق آمار وزارت بهداشت در سال گذشته حدود 3700 نفر به دليل آلودگي هوا فوت شدند.

مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران با تاکيد بر اينکه در حال حاضر در تهران دو ميليون و هفتصدهزار خودرو مشمول انجام معاينه فني ،در پايتخت تردد مي کنند، گفت: بر اساس آمار مراکز در حدود 27 درصد از اين خودروها در آزمون آلايندگي مردود مي شوند
وي با بيان اينکه طي سال جاري تنها 407 دستگاه خودرو جهت انجام معاينه فني مراجعه کرده است، گفت : از اين تعداد 27 درصد در انتشار تست آلايندگي مردود شده و 18درصد در آزمون همراستايي چرخ ها و ميزان فرمان و 5 درصد در آموزن کمک فنر، 11 درصد نقص ترمز و 40 درصد عيوب ظاهري خودرو مردود شده اند .
آذروش تاکيد کرد: براساس گزارش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در آذرماه 93 ميانگين مصرف سوخت تهران در يک روز 14 ميليون ليتر مي باشد که قطعاً با رفع ايراد وضعيت آلايندگي729000 دستگاه خودرو درصد بالايي از اين مصرف روزانه سوخت کاهش و موجب صرفه جويي ملي خواهد شد .
وي در ادامه تصريح کرد: از منظر ديگر که توليد آلايندگي مي باشد؛ با فرض اين مسئله که خودروهاي مردود شده از آزمون آلايندگي تنها به علت خرابي کاتاليست از استاندارد يورو 2 به يورو 1 تنزل يافته باشند، براساس جداول استاندارد يورو 729000 دستگاه خودرو مردود شده از آزمون آلايندگي با پيمايش متوسط 20 هزار کيلومتردر سال ،سالانه موجب افزايش آلايندگي به ميزان 7290 تن مونواکسيد کربن و 6853 تن هيدروکربن هاي نسوخته و ناقص خواهند شد .
وي با بيان اينکه با توجه به افزايش تقاضاهاي سفر در ايام نوروز نيز مراکز معاينه فني فعاليت خواهند داشت، گفت: تمامي مراکز معاينه فني تنها در نخستين روز از فروردين ماه تعطيل خواهند بود و پس از آن در ايام تعطيلات نوروز هم از 2 لغايت 4 فروردين 94 چهار مرکز معاينه فني بيهقي ، سراج، آبشناسان و الغدير فعال خواهند بود.

ولي ا… آذروش، مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به راه اندازي سامانه ملي يکپارچه معاينه فني در آينده اي نزديک گفت: در شرايطي که سالانه 18 هزار نفر در تصادفات جاده اي جان خود را از دست مي دهند ، بطور قطع با مراجعه خودروها به مراکز معاينه فني مي توان حداقل جان 2هزار انسان را نجات داد.
به گفته وي همچنين در روزهاي کاري تا 13 فروردين ماه نيز تمامي مراکز فعال هستند و به شهروندان براي سفر ايمن تر خدمت رساني مي کنند. در عين حال ظرفيت پذيرش 6 هزار خودرو در هر شيفت کاري وجود دارد .
مدير عامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به تاکيد پليس بر داشتن معاينه فني در جاده به عنوان يکي از مدارک مورد نياز در سفرهاي نوروزي گفت: به منظور رفاه حال شهروندان از ابتداي اسفندماه تا پايان 15 فروردين ماه 94 پنل هاي پاسخگويي و مشاوره فني با عنوان «از من بپرسيد» در تمامي مراکز معاينه فني تهران استقرار يافته اند تا به سوالات شهروندان در ارتباط با مسائل فني خودرو و نحوه آماده سازي خودرو قبل از سفر پاسخ دهند .
به گفته آذروش در خيلي از تصادفات جاده اي و يا خرابي و توقف خودروها در هنگام سفر به علت عدم آماده سازي خودرو قبل از سفر حادث مي شود که رانندگان با داشتن آگاهي و اطلاعات عمومي در اين خصوص مي توانند از بروز خيلي از حوادث از اين دست جلوگيري نمايند.
مدير عامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران در ادامه توصيه کرد : به هيچ عنوان اجازه خروج خودورهاي سنگين فاقد معاينه فني و تاييديه فني اتوبوس اعم از اتوبوس هاي برون شهري که جان 40 مسافر در ميان است صادر نشود چرا که با توجه به حجم انبوه مسافراني که در اتوبوس هاي برون شهري جابه جا مي شوند نقص فني مي تواند فاجعه اي اسف بار را به بار آورد .
وي با تاکيد بر اينکه يکي از مدارک مهمي که هر ساله در سفرهاي نوروزي توسط پليس راهور به جد کنترل مي شود معاينه فني خودروهاست، تصريح کرد: به شهروندان توصيه مي شود خارج از الزام قانوني براي سلامت خود و خانواده محترمشان صرف مشمول و يا غير مشمول بودن خودرو جهت اخذ معاينه فني حتماٌ قبل از سفر به يکي از مراکز معاينه فني مراجعه کنند و از وضعيت عمومي و ايمني خودرو نظير وضعيت ترمز و کمک فنر،وضعيت اتصالات جلوبندي، وضعيت اهرم بندي فرمان،ميزان فرمان و…مطلع شوند.
مديرعامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران همچنين گفت: بنابر آمار جهاني 11درصد از تصادفات منجر به جرح و فوت ناشي از نقص فني و 40 درصد بر اثر واژگوني خودرو است که مي تواند بر اثر خطاي انساني و يا پايين بودن سطح ايمني خودرو در حفظ پايداري سمتي خودرو حادث شده باشد.
وي ادامه داد: در شرايطي که سالانه 18 هزار نفر در تصادفات جاده اي جان خود را از دست مي دهند ، به طور قطع با مراجعه خودروها به مراکز معاينه فني قبل از سفر و صرف زمان کمتر از 15 دقيقه براي هر خودرو مي توان با لحاظ نقش 11 درصدي نقص فني در تصادفات حداقل جان ارزشمند 2هزار انسان را نجات داد.

مدير عامل ستاد مرکزي معاينه فني خودروهاي تهران با اشاره به اينکه80 درصد از آلودگي هوا ناشي از آلودگي منابع متحرک (خودروها) است، گفت: آئين نامه اجرايي معاينه فني سال 82 اصلاح شده و ابهامات موجود در آيين نامه برطرف شده است. ابهاماتي که در قبل بوده کاملا” برطرف شده و دستگاه هايي که بايد نظارت مستقيم داشته باشند و متولي اين مسئله مي باشند در آئين نامه اجرايي جديد کاملا” قيد گرديده است .

آذروش با تاکيد بر اينکه مي تواند گامي موثر در جهت بهبود وضعيت معاينه فني در سطح کشور باشد، گفت: در آئين نامه جديد دوره زماني اعتبار معاينه فني کليه وسايل نقليه به تفکيک نوع کاربري مشخص شده که در مقايسه با آئين نامه اجرائي سال 1382 تنها تغييرات بسيار جزئي در مدت اعتبار وسايل نقليه عمومي داشته است ، همچنين از موارد بسيار مهمي که در اين آئين نامه مي توان به آن اشاره کرد الزام مراکز معاينه فني به استفاده از سامانه ملي يکپارچه معاينه فني با قابليت تجميع اطلاعات و برخط بودن با بهره‏ گيري از زيرساخت هاي الکترونيکي جهت اتصال اين سامانه به بانک اطلاعاتي پليس راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي مي باشد.
به گفته وي در اين آئين نامه به طور مشخص مسئوليت نظارت برمراکز برعهده ستادهاي معاينه فني است که به نحوي عملکرد اين ستادها توسط يک کارگروه استاني با مسئوليت معاون هماهنگي امور عمراني استانداري نظارت خواهد شد. اين در حاليست که باتوجه به آنکه در حال حاضر تعدادي از شهرداري هاي در سطح کشور داراي تشکيلات متمرکز ستادهاي معاينه فني نمي باشند در اين آئين نامه ديده شده که نهايتاً در ظرف 6ماه ساختارهاي ستادهاي معاينه فني توسط وزارت کشور به شهرداري ها ابلاغ گردد.
آذروش تصريح کرد : به طور قطع با انجام اين کار دغدغه هاي پليس در خصوص اين مساله که نظارت بر مراکز در سطح کشور داراي متولي مشخص نمي باشد نيز مرتفع خواهد شد و پليس هم مي تواند پس از استقرار سامانه ملي در مراکز بنابر مصوبه هيات وزيران در ارديبهشت ماه 94 نسبت به اعمال قانون و جريمه خودروهاي فاقد معاينه فني به صورت مکانيزه اقدام نمايد.

به نقل از: خبرگزاری آریا