رضا شایسته، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از سه مرکز معاینه فنی سبک و سنگین شهرهای نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه شهرستان بهارستان به‌صورت سرزده بازدید کرد.

وی بیان کرد: خودروهای نو در کشورهای غربی باوجود دارا بودن استاندارد و کیفیت بالا بعد از یک سال موظف و مکلف به دریافت معاینه فنی شده و بعد از پنج سال از رده خارج می‌شوند اما در کشور ما بعد از پنج سال خودروها ملزم به انجام معاینه فنی می‌شوند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان در حاشیه این بازدیدها با اشاره به اینکه متأسفانه بعد از تصویب قانون افزایش مدت‌زمان معاینه فنی از دو به پنج سال در حال حاضر شاهد کاهش 40 درصدی مراجعات به مراکز معاینه فنی هستیم، اظهار کرد: روزانه در حدود 15 تا 20 خودرو به مراکز معاینه فنی این شهرستان مراجعه دارند و این آمار بسیار تأسف‌بار و نگران‌کننده است تا جایی که برای مدیران این مراکز توجیه اقتصادی نداشته و در فکر تغییر فعالیت خود هستند.

شایسته در ادامه با تأکید بر نقش مهم مراکز معاینه فنی در کاهش 25 درصدی آلودگی هوا به انتقاد از عملکرد مراکز معاینه فنی شهرستان بهارستان در خصوص عدم نصب دستگاه سنجش کاتالیست کانورتور و کربن کنیستر پرداخت و گفت: کنیستر گام مؤثری در رسیدن به هوای پاک بوده و باعث ممانعت از انتشار بخارهای بنزین در محیط و کاهش انتشار آلایندگی به محیط زیست شده و همچنین موجب بازیابی بخارها جهت مصرف دوباره سوخت و در نتیجه کاهش مصرف سوخت می‌شود.

به نقل از: خبرگزاری فارس