معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران با اعلام اين که اولويت اصلي براي کاهش آلودگي هواي تهران مديريت يکپارچه شهري است، گفت: معضل آلودگي هوا پديده نادري نيست و شهرهاي متعددي در جهان توانسته اند با برنامه ريزي درست اين معضل را کنترل نمايند.

به گزارش خبرگزاري آريا، مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: به دليل عدم وجود مديريت يکپارچه شهري، اِعمال مديريت مؤثر در موضوعات مختلف شهر از جمله موضوع کاهش آلودگي هوا با مشکل مواجه مي‌شود.
وي با تأکيد بر اين که مهم ترين اصل در مديريت آلودگي هوا، هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي است و اين در حالي است که تهران از نبود مديريت يکپارچه شهري رنج مي برد، اعلام کرد: به دليل عدم وجود هماهنگي لازم بين دستگاه هاي دست اندرکار، با تعدد سياست گزاري هاي زيست محيطي و تنوع تصميمات مديريتي در اين حوزه رو به رو هستيم.

كلاف سر در گم آلودگي هوا به دست مديريت شهري گشوده مي شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به اين که مديريت يكپارچه شهري به معناي اتخاذ يك رويكرد كل ‌نگرانه و طراحي ساز و اقداماتي در راستاي پيگيري رويكرد مذكور در شهر است، اظهار کرد: به منظور تحقق مديريت يکپارچه شهري،‏ شناسايي عوامل مؤثر بر يكپارچگي در شهر ضروري است و مديريت شهري براي گشودن گره از اين كلاف سر در گم، مناسب ترين و مؤثرترين گزينه محسوب مي‌شود.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که مصوبات و آيين نامه هاي مختلفي از سال 78 براي جلوگيري از آلودگي هواي كلان شهرها روي هم تلنبار گرديده و در نهايت به دست فراموشي سپرده شده اند، تصريح کرد: با وجود اين که در دولت‌هاي مختلف براي رفع آلودگي هوا نسخه‌هاي گوناگوني پيچيده شده و حدود 10 قانون نيز در مجلس براي مقابله با آلودگي هوا به‌ تصويب رسيده، متأسفانه هنوز هم بايد منتظر باشيم تا باد و باران، آلودگي هوا را رفع كنند.
وي با تأکيد بر اين که در سال 92 و هم زمان با روي كار آمدن دولت يازدهم، مديريت شهري طرحي نو را به منظور مقابله با آلودگي هواي تهران ارائه داد، اضافه کرد: از جمله اقدامات مؤثر در جهت پايه ريزي زيرساختي اجراي اين اقدام داوطلبانه، تحقق مديريت يکپارچه شهري است و در صورت واگذاري اين مسئوليت از سوي دولت به شهرداري تهران، مديريت شهري مي‌تواند به صورت گسترده و سريع براي رفع اين معضل ديرپاي پايتخت اقدام نماييم.

مديريت شهري گام هاي مؤثري در مسير کاهش آلودگي هوا برداشته است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اين که مديريت شهري، تحقق مديريت يكپارچه شهري را متضمن رفع مشکلات زيست محيطي تهران مي‌داند، در صورتي که هنوز هيچ اقدام جدي در جهت رفع مشكلات مديريتي در اين زمينه انجام نشده، اظهار کرد: با اين حال، مديريت شهري دست روي دست نگذاشته و گام هاي مؤثري جهت ارتقاي زيست محيطي تهران برداشته است.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که تجربه اقدامات محيط‌ زيستي مديريت شهري در جهت رفع آلودگي هواي تهران هنوز به‌ صورت كامل محقق نشده، تصريح کرد: اما با اين وجود در بسياري از زمينه‌هاي مربوطه به وظايف خود عمل كرده ايم و همين مهم مي تواند بزرگ‌ترين دليل براي سپردن مديريت كاهش آلودگي هوا به شهرداري تهران باشد.
وي با تأکيد بر اين که مديريت شهري گام هاي مؤثري در مسير کاهش آلودگي هواي تهران برداشته، اضافه کرد: ايجاد و توسعه مراکز مکانيزه معاينه فني، خروج تدريجي صنايع آلاينده از تهران، توسعه حمل ‌و نقل عمومي با محوريت مترو، ورود به موضوع جايگزيني موتورسيكلت‌هاي برقي به جاي موتورسيكلت‌هاي بنزيني، ورود به موضوع جايگزيني تاکسي هاي هيبريدي به جاي 4 هزار دستگاه تاكسي فرسوده، نوسازي 200 دستگاه ميني‌بوس فرسوده و تست فني مخازن گاز اتوبوس‌هاي گازسوز، از جمله اين اقدامات است.

حمايت از ورود موتورسيکلت‌هاي برقي حمايت از محيط زيست است.

معاون شهردار تهران با اشاره به عملکرد مديريت شهري در ايجاد و توسعه 14 مرکز مکانيزه معاينه فني به عنوان ابزاري مهم در کنترل آلاينده هايي که خودروها توليد مي کنند، اظهار کرد: در زمينه خروج صنايع آلاينده از تهران نيز گام هاي مؤثري برداشته شده و تا كنون 80 درصد صنايع آلاينده از اين کلان شهر خارج شده‌اند.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که حذف موتورسيكلت‌هاي بنزيني و جايگزيني موتورسيکلت هاي برقي با اهتمام مديريت شهري مي‌تواند موجب كاهش 25 درصدي آلاينده‌هاي جوي و 50 درصدي آلودگي صوتي تهران شود، تصريح کرد: استفاده از موتورسيكلت‌ برقي، سياست تجربه ‌شده‌اي است كه نقش مؤثري در كاهش مصرف سوخت و كاستن از آلايندگي محيط زيست‌ دارد.
وي با تأکيد بر اين که آغاز ورود موتورسيكلت‌هاي برقي به تهران، زمستان سال‌ جاري خواهد بود، اضافه کرد: مديريت شهري تهران براي نخستين ‌بار به منظور حمايت از محيط زيست ‌شهري، وام بدون بهره‌اي را براي خريد موتورسيكلت‌هاي برقي اختصاص داده و به منظور تشويق به استفاده از اين وسيله پاک، نسبت به اختصاص برق رايگان به اين موتورسيکلت ها نيز اقدام مي‌نماييم.

توسعه حمل و نقل عمومي باعث کاهش آلودگي هوا شده است.

معاون شهردار تهران با اشاره به اقدامات متعدد مديريت شهري در حوزه حمل و نقل عمومي به‌ رغم محدوديت‌هاي موجود، اظهار کرد: لزوم كاهش استفاده از خودروهاي شخصي به منظور كاهش آلودگي هوا، تنها زماني محقق مي‌شود كه بتوان جايگزين مناسبي به نام توسعه حمل‌ و نقل عمومي را در اختيار مردم قرار داد.
مهندس تشکري هاشمي با بيان اين که نوسازي ناوگان فرسوده حمل ‌و نقل شهري و گسترش خطوط مترو در كنار افزايش خطوط اتوبوسراني به ويژه اتوبوس هاي تندرو، توانسته‌اند سهم قابل توجهي از سفرهاي شهروندان را به سمت خود جلب نمايند، تصريح کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، منجر به كاهش سفر با خودروهاي شخصي و در نتيجه کاستن از آلودگي هوا شده است.
وي در پايان با تأکيد بر اين که مديريت شهري تهران پس از گذشت 4 سال، حتي يک دستگاه اتوبوس نو نيز از سوي دولت دريافت نکرده، خاطرنشان کرد: از دولت تدبير و اميد انتظار داريم در زمينه نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي بيش از پيش مديريت شهري تهران را مورد حمايت قرار دهد.

به نقل از:خبرگزاری آریا