بر اساس اطلاعات ثبت شده در ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، پایتخت (6 تا 12 تیر) 6 روز ناسالم برای گروههای حساس و 1 روز سالم را پشت سر گذاشته است.
بررسی میانگین تغییرات ساعتی غلظت ذرات معلق کمتر از 10 و 2.5 میکرون ( PM10وPM2.5) اندازهگیری شده در ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای تهران و پارامترهای هواشناسی نشان می دهد، از طرفی شرایط توپوگرافی شهر تهران و از طرف دیگر وجود چشمه های گردوغبار در اطراف تهران، نقش جهت و سرعت وزش باد را در چگونگی کیفیت هوای تهران پررنگ می کند.

اگرچه بادهایی که در تهران می‌وزند اغلب به عنوان عاملی موثر در کاستن از غلظت آلاینده‌ها در نظر گرفته می شوند، اما با توجه به فصل سال و خشکی هوا، در هفته‌های اخیر، این بادهای نسبتاً شدید بلند شدن گردوخاک و افزایش شاخص کیفیت هوا را به دنبال داشته است.
مدیر پایش و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوا، مریم نادری درباره کیفیت هوای تهران در هفته گذشته گفت: «اوایل روز شنبه افزایش لحظه‌ای سرعت باد با جهت غربی به حدود 9 متر برثانیه، باعث ورود گرد و غبار شده و از کیفیت هوا کاسته است. روزهای یکشنبه و دوشنبه سرعت باد اگرچه در برخی ساعات به صورت لحظه ای به بیش از 4 متر بر ثانیه رسیده است اما با میانگین سرعت حدود 3 متر بر ثانیه، نسبتاً آرام بوده و به خروج آلاینده ها از سطح شهر کمک چندانی نکرده است.»

به گفته او روز سه شنبه با افزایش سرعت باد با جهت غالب جنوب شرقی، اگرچه تا حدودی کاهش غلظت PM2.5 را به همراه داشته است اما مقدار PM10 افزایش یافته است که این امر بر اهمیت نقش باد در جابجایی ذرات معلق دلالت می کند. این شرایط تا بعدازظهر پنجشنبه تداوم داشته است.
وی ادامه داد: «در بعدازظهر پنجشنبه با افزایش سرعت باد به بیش از 4 متر بر ثانیه از جهت غرب تا جنوب شرق، به خروج آلاینده ها از تهران کمک کرده و شرایط سالمی از نظر شاخص کیفیت هوا را به وجود آورده است.»

به نقل از: خبر آن لاین