موتورسيکلت‌ها يکي از عوامل مهم و تاثير گذار در آلودگي هواي شهر تهران هستند. بيش از يک ميليون موتورسيکلت در تهران تردد مي‌کند. اين موتورسيکلت ها روزانه 380 تن آلاينده به هواي تهران مي فرستند.

کارشناس بخش سياهه انتشار و پيش بيني آلودگي هوا، مهندس «حسين شهبازي»، با بيان اينکه موتورسيکلت هاي شهر تهران روزانه حدود 16 ميليون کيلومتر در تهران پيمايش دارند، گفت: اين ميزان پيمايش منجر به توليد روزانه 380 تن آلودگي در سطح شهر مي شود. به ويژه آنکه بيش از 95 درصد موتورسيکلت­هاي موجود در شهر تهران را موتورسيکلت­هاي کاربراتوري تشکيل مي­‌دهند که آلودگي بسيار زيادي توليد مي­‌کنند.

در سال هاي گذشته با توجه به نقشي که موتورسيکلت هاي کاربراتوري در آلودگي هواي تهران دارند دو پيشنهاد براي کنترل و کاهش آلودگي ناشي از تردد آنها در شهر مطرح شده است نخست محدود و ممنوع کردن شماره گذاري موتورسيکلت هاي بنزيني به گونه اي که تنها موتورسيکلت هاي انژکتوري در تهران شماره گذاري شوند و اجازه تردد داشته باشند و ديگري استفاده از موتورسيکلت هاي برقي به جاي موتورسيکلت هاي بنزيني، برنامه اي که از چند ماه پيش در تهران آغاز شده است. هر چند همچنان شماره گذاري موتورهاي کاربراتوري در تهران ادامه دارد اما مديران شهري و اعضاي شوراها پيشتر گفته بودند در آينده نزديک سياست هاي سخت گيرانه‌تري براي تردد موتورسيکلت هاي کاربراتوري در تهران اعمال خواهد شد.

مهندس شهبازی بیان کرده است که به دليل تکنولوژي قالب مورد استفاده در موتورسيکلت­هاي شهر تهران، ميزان انتشار آلاينده­‌هاي مونوکسيدکربن، ترکيبات آلي فرار و ذرات معلق در مقايسه با ساير آلاينده بيشتر است و همين امر سبب شده موتورسيکلت­ها 39 درصد از ترکيبات آلي فرار، 19درصد از مونوکسيد کربن و 14درصد از ذرات معلق روزانه توليدي ناشي از تردد وسايل نقليه در شهر تهران را توليد کنند که اين آمار نشان دهنده سهم قابل توجهي در توليد آلاينده در شهر تهران است.

به نقل از: خبرگزاری آریا