گزارش کیفیت هوای پایتخت در آبان ماه سال جاری از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر شد که بر اساس این گزارش، مردم تهران در آبان سال جاری سه روز هوای پاک را تجربه کردند، در صورتی که در آبان سال گذشته هیچ روز پاکی در این کلان شهر به ثبت نرسیده بود.

آبان سال گذشته هوای تهران 13 روز برای گروه‌های حساس ناسالم و 17 روز سالم بود، در صورتی که آبان ماه سال جاری 3 روز هوای پاک، 14 روز هوای سالم و 13 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسید.

شاخص کیفیت هوای تهران در آبان سال جاری به علت بیشتر بودن تعداد روزهای پاک نسبت به مدت مشابه سال گذشته در وضعیت نسبتاً مطلوب‌تری قرار داشته، ضمن این که شاخص کیفیت هوای تهران در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به علت کمتر بودن تعداد روزهای آلوده و بیشتر بودن تعداد روزهای پاک در وضعیت مطلوب‌تری قرار داشته است.

این گزارش وضعیت آلاینده‌های هوا در 20 ایستگاه سنجش کیفیت هوا را مورد بررسی قرار داده که بر این اساس، ایستگاه‌های میدان فتح در منطقه 9، میدان پونک در منطقه 5، دانشگاه تربیت مدرس در منطقه 2 و بزرگراه شهید محلاتی در منطقه 14 در وضعیت سالم‌تری نسبت به سایر ایستگاه قرار داشتند.

در آبان ماه سال جاری، شهروندان ساکن در مناطق غربی و شمال غربی تهران شامل مناطق 9، 5 و 2، نسبت به سایر مناطق، هوای سالم‌تر و منطقه مرکزی 7 به علاوه مناطق جنوبی 19 و 20 در مقایسه با دیگر مناطق هوای ناسالم‌تری را تنفس کردند.