محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران گفت: شهروندان تهرانی روزجمعه برای دومین روز متوالی شاهد آسمانی عاری از آلودگی بودند و هوای پاک تنفس کردند.
معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران افزود: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته منتهی به ساعت 11 روز جمعه در شرایط پاک قرار گرفته است.

وی گفت: میزان غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون با کاهش دو عدد مانند روز 5 شنبه در حد مجاز و در شرایط پاک بوده و بر روی عدد 48 که شرایط پاک است قرار گرفت.

شاخص کیفیت هوا، Air Quality Index) AQI) شاخصی برای تعیین روزانه کیفیت هوا و میزان ارتباط آن با سطوح سلامتی افراد است.

بر این اساس معیار سطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا (AQI) به ترتیب از صفر تا 50 در شرایط پاک (سبز)، 51 تا 100 سالم ( زرد )، 101 تا 150 ناسالم برای گروه حساس(نارنجی)، 151 تا 200 ناسالم (قرمز)، 201 تا 300 بسیار ناسالم (بنفش) و 301 تا 500 در شرایط خطرناک (ارغوانی ) تعیین شده است.

محمد رستگاری با اشاره به اینکه در طول این مدت آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون از 32 به 41 افزایش داشته است افزود: میزان غلظت آلاینده های منواکسید کربن نیز نسبت به روز گذشته درهمین ساعت از 29 به 26، ازن از 28 به 27 و دی اکسیدنیتروژن از 54 به 46 و دی اکسید گوگرد از 24 به 20 کاهش داشته است.

رستگاری افزود: ایستگاه های شهرداری منطقه 19 با 88، پارک رازی (منطقه 11) و شهرداری منطقه 10 هر دو با 75 و فرمانداری شهرری (منطقه 20) با 73 با وجود آلوده ترین مناطق استان تهران در 24 ساعت گذشته در شرایط سالم قرار دارند.
رستگاری با اشاره به اینکه بقیه مناطق شهرستان تهران در شرایط پاک قرار دارند افزود: برهمین اساس ایستگاه های تربیت مدرس (منطقه 3) با 21، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه 1) با 28 و گلبرگ (منطقه 8) با 29 پاک ترین مناطق جوی شهر تهران دراین مدت بودند.

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: براساس پیش بینی هواشناسی، آسمان تهران در ساعات آینده روز جمعه قسمتی ابری تا تمام ابری همراه با بارش برف و بارندگی و وزش باد شدید می باشد که انتظار می رود شاخص کیفیت هوا همچنان در شرایط پاک باقی بماند.

به نقل از: خبرگزاری انتخاب