از اشتهارد به نقل از اداره کل محیط زیست استان البرز، علی ناصری اظهار داشت: طی یک سال گذشته و سال‌جاری 36 پرونده قضایی در زمینه تخلف زیست محیطی در دادگاه عمومی و انقلاب این شهرستان تشکیل شده است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در طول سنوات گذشته واحدهای صنعتی از طریق اداره محیط زیست کرج و اداره کل محیط زیست استان تهران مورد پایش قرار گرفته و به دلیل دوری مسافت و فقدان اداره مستقل در شهرستان نظارت مطلوب و مستمر مبنی بر حسن اجرای ضوابط ابلاغی وجود نداشته است لذا متاسفانه بسیاری از واحدهای صنعتی دارای آلایندگی زیست محیطی در زمینه هوا، پساب و پسماند بوده لذا به منظور کنترل و رفع آلایندگی این قبیل واحدها و با توجه به پیگیری‌های شبانه روزی، صنایعی که دارای آلایندگی بودند اکثراً شناسایی و پس از صدور اخطاریه‌های شفاهی، کتبی و اعطای مهلت‌های فراتر از زمان قانونی و عدم تمکین به اخطاریه‌های صادره پرونده این قبیل واحدها در دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تشکیل شد. به گفته وی اکثر این پرونده‌ها منجر به نتیجه و صدور رأی و یا اعطای مهلت مجدد از سوی دادگاه شد. ناصری تصریح کرد: از 36 فقره پرونده 15 فقره در طول سال‌جاری و 6 مورد در طول سال گذشته به دادگاه ارجاع شد. این مسئول گفت: همچنین 15 واحد آلاینده که دارای خطرات آلودگی فوری داشتند به استناد تبصره ماده 11قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، دستور توقف فعالیت صادر و اکثرا از 20 تا 40 روز از ادامه فعالیت به منظور اصلاح و بهینه سازی به عمل آمد. ناصری متذکر شد: واحدهای صنعتی و تولیدی که ضوابط ابلاغی زیست محیطی را رعایت کرده و در صورت اثبات آلایندگی این دسته از واحدها در لیست صنایع آلاینده موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد پیشنهاد قرار خواهد گرفت.

به نقل از: خبرگزاری فارس