وحيد نوروزي با تاکيد بر اينکه آلودگي هوا ، ترافيک ، آلودگي هاي زيست محيطي از جمله مديريت پسماند در شهر اصلي ترين چالش هاي زيست محيطي پايتخت هستند گفت: سالهاست که کاهش الودگي هوا به عنوان بحران زيست محيطي در دستور کار دولت و سازمان هاي متولي قرار گرفته است بطويکه شهرداري تهران نيز به منظور رفع معضل ترافيک و در نتيجه کاهش آلودگي هوا قبا اجراي طرح اسمان آبي و زمين پاک پيش قدم شده است .

به گفته نوروزی با وجود انکه شهرداري تهران متولي کاهش آلودگي هوا در پايتخت نيست اما بطور قطع مديريت شهري دغدغه تنفس هواي پاک و سالم براي شهروندان را دارد از اينرو با اجراي اين طرح تصميم دارد آن بخش از کاهش آلودگي هوا را که با مشارکت شهروندان موثر خواهد بود را مديريت کند .

وی با تاکيد بر اينکه شهرداري تهران با اجراي اين کمپين در تلاش است تا نظم و انضباط را به حوزه اداره شهر بازگرداند گفت : عدم حرکت خودروها بين خطوط ، تجاوز خودرو و موتور سيکلت به به گذرگاه عابر ، نردد عابران از عرض خيابان و عدم استفاده از گذرگاه عابر پياده و ورودهاي غير مجاز به محل هاي ممنوعه و توقف در اين محل ها از جمله مواردي است که در شهر با انها مواجهه هستيم از اينرو تلاش شده در سايه اصلاح زيرساخت ها و آموزش فرهنگ ترافيکي به شهروندان اين مهم تحقق يابد .

شهردار منطقه 18 ادامه داد : بر اساس اجراي طرح انضباط ترافيکي و اصلاح زير ساخت هاي ترافيکي، در فاز نخست ساماندهي معابر اصلي و شريان هاي درجه 1 در دستور کار قرار داشت بطوريکه ساماندهي 11 تقاطع و 2 شريان اصلي در منطقه 18 در دستور کار قرار گرفته است که تاکنون10 تقاطع مورد اصلاح ترافيکي اعم از خط کشي کانال عابر پياده ، و نصب دوربين هاي ثبت تخلف قرار گرفته است و تنها 1 تقاطع ديگر باقي مانده است ..

وي با بيان اينکه 145 تابلو ترافيکي اعم از تابلو هاي راهنمايي و تابلوهاي متغير خبري مورد بازسازي قرار گرفته است گفت :همچنين تمامي گذرگاه عابر پياده در شريان هاي اصلي و درجه 1 سطح منطقه 18 همسطح سازي شده است .

نوروزي افزود : طي اجراي طرح خط سفيد در منطقه 18 ، 2 دوربين کنترل سرعت نيز در بزرگراه ايت الله سعيدي تقاطع شهردار منطقه و مقابل مترو نصب شده است .

وي از آغاز فاز دوم اجراي طرح خط سفيد در معابر و شريان هاي درجه 2 و 3 خبر داد و گفت طي سال جاري تمامي سطح منطقه 18 به لحاظ ترافيکي اصلاح و بازپيرايي خواهد شد .

وي در ادامه تصريح کرد : يکي از مسائلي که امروز گريبان مردم تهران را گرفته است، اين است که عده اي موازين قانوني را رعايت مي کنند اما مدام هدف انحراف به چپ و راست ساير رانندگان قرار مي گيرند. آنچنان که احساس عدالت درباره راننده اي که حقش اين گونه تضعيف شده سبب مي شود وي نيز به قوانين بي توجهي کند. از اين رو يکي از مهمترين موضوعاتي که بايد در طرح ” خط سفيد ” مورد توجه قرار ميگرفت توجه به سيستم هاي کنترلي دقيق در زمان اجراي اين طرح است که اکنون در منطقه 18 6 دوربين نظارت تصويري در تقاطع زنديه – معلم و رجايي –معلم و غيره نصب شده ، همچنين5 تقاطع بهار ، دادسرا ، بانک ملي نيز به دوربين ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز مجهز شده اند .