معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران، محمد رستگاری با اشاره به اینکه با توجه به اقدامات سال پیش دولت میزان غلظت آلاینده‌ها کاهش بسیاری یافته است،گفت: از ابتدای سال تا امروز ۱۱ مرداد ماه ۱۰ روز پاک، ۸۸ روز سالم و ۳۷ روز ناسالم داشتیم این در حالیست که در همین مدت مشابه در سال ۹۳ هفت روز پاک، ۱۰۲ روز سالم و ۲۶ روز ناسالم داشتیم.

رستگاری در مقایسه و تحلیل آمار و ارقام مربوط به امسال و سال گذشته کیفیت هوای تهران گفت: امسال تعداد روزهای پاک نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما در کنار آن تعداد روزهای ناسالم امسال نیز بیشتر بوده است. دلیل اصلی این وضعیت آن است که هوای تهران تحت تاثیر گرد و غبارها قرار گرفته است؛ این گرد و غبارها از سوی منابع مختلف داخل استان، داخل کشور و خارج از کشور وارد تهران شده است.

رستگاری در ادامه گفت: با توجه به اقدامات دولت، وضعیت آلاینده‌های هوایی تهران بهتر شده و اگرچه تعداد روزهای پاک امسال بیشتر بوده اما کیفیت کلی هوای تهران در این سال‌ها یکسان و در یک حد بوده است.

معاون پایش و نظارت محیط زیست استان تهران درمورد کیفیت هوای امروز تهران نیز اظهار کرد: براساس اطلاعات رسیده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای شهر تهران شاخص کیفیت هوای امروز (یکشنبه) در وضعیت سالم قرار دارد.

به گفته وی، در هوای “پاک” غلظت آلاینده خیلی پایین است و هوای “سالم” هوایی است که برای عموم جامعه قابل قبول است، مگر برای افرادی که بیماری و آلرژی‌های خاص داشته باشند.

به نقل از: خبرگزاری الف