مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با افزایش حجم آلاینده‌ها، کیفیت هوای مشهد صبح روز شنبه وارد وضعیت هشدار شد.
به گزارش ایرنا، حمید صالحی افزود: بر اساس گزارش ساعت هفت و 30 دقیقه روز شنبه از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، شاهد افزایش حجم آلاینده‌ها در هوای تنفسی هوای مشهد هستیم.

وی بیان کرد: شاخص کلی کیفیت هوای مشهد روز شنبه به 111 پی.اس.آی رسیده است.
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: بیشترین بار آلودگی هوا در مشهد به ترتیب از ایستگاه‌های واقع در مناطق ماشین ابزار، ویلا و خیام گزارش شده است.

وی گفت: همچنین میزان آلودگی در ایستگاه‌های صدف، تقی آباد و لشگر بالاتر از عدد 100 پی.اس.آی می‌باشد.
صالحی ادامه داد: قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد 101 تا 150 پی.اس.آی به معنای وضعیت هشدار برای افراد حساس، بزرگسال و کودکان است.

همچنین اعداد بین 151 تا 200 نیز حالت هشدار و آلوده برای همه سنین محسوب می‌شود.
وی افزود: وضعیت هوا با پی.اس.آی بین 200 تا 300 در حالت اضطرار و بیشتر از 300 نیز در حالت بحرانی قرار می‌گیرد.

روزانه 800 هزار دستگاه خودرو در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.

به نقل از: خبرگزاری تابناک