یکی ازعوامل موثر در کاهش ميزان آلاينده هاي هوا بارندگی است، با این حال بررسي ها نشان مي دهد، طي 24 ساعت تا 48 ساعت پس از هر بارندگي، در صورت پايداري جوي در هواي تهران، تجمع آلاينده ها در هوای این شهرمي تواند هواي پايتخت را از وضعيت سالم خارج کرده و ميزان آلاينده ها در هوا را به سرعت افزايش دهد.

سخنگوي شرکت کنترل کيفيت هوا، حشمت الله بسطامي، در باره‌ی کیفیت هواي تهران در هفته گذشته گفت: «طي هفته گذشته، در شهر تهران، شاهد بارش باران و ناپايداري هاي جوي از 9 الي 11 بهمن بوديم که موجب کاهش مقطعي غلظت آلاينده ها (به ويژه گروه ذرات معلق) شده است و اين مسئله باعث شد شاخص کيفيت هوا، روند نزولي بسيار تندي را در پیش بگیرد و شاخص کيفيت هوا به شرايط سالم وآستانه شرايط پاک برسد. اما به سرعت يعني در 24 الي 48 ساعت بعد از بارش باران، شاهد تجمع دوباره آلاينده ها در شهر تهران بوديم که غلظت آلاينده ها را از شاخص کيفيت هواي 61 و 52 به 141 رساند.».

وی اضافه کرد: «اين روند نشان مي دهد در صورت پایدار بودن شرايط جوي، شاخص کيفيت هوا به واسطه حجم بالاي انتشار آلودگي و زياد بودن تعداد منابع انتشار آلودگي هوا طي مدت زمان بسیار کوتاهي به عددهايي مثل 141 و حتي بالاتر از آن خواهد رسيد».

حشمت الله بسطامي افزود: «نکته اساسي اين است که موثرترين عامل در کاهش آلودگي هوا براساس اطلاعاتي که ما دريافت مي کنيم و مقايسه اي که صورت مي گيرد، ناپايداري جوي ست. منابع انتشار آلودگي هوا کماکان در شهر تهران بالاست. اگر مي بينيم که شاخص کيفيت هوا نسبت به سال هاي گذشته وضعيت بهتري دارد نمي توان گفت تنها يک راهکار در کاهش آلودگي هواي اين کلانشهر موثر بوده است. مناسب ترين روش براي بررسي وضعيت آلودگي هوا در دو سال متوالي اين است که پس از پايان سال دوم، کلاس ناپايداري جوي دو سال را با هم مقايسه کنيم و ببينيم ناپايداري هاي جوي در چه وضعيتي بوده است.»

وی ادامه داد:« در کنار موضوع ناپايداري جوي، باید وضعيت راهکارهايي که در زمينه کاهش آلودگي هوا طي سال 93 انجام شده را نيز بررسي کنيم. در اين صورت است که رسيدگي به راهکارهاي کاهش آلودگي هوا معنا پيدا مي‌کند».

به نقل از: خبرگزاری آریا