روز گذشته و به مناسبت گراميداشت هفته زمين پاک اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران با همکاري شرکت بهره برداري مترو تهران اقدام به برگزاري مراسم گراميداشت هفته زمين پاک در ايستگاه مترو هفت تير نمود.

در اين مراسم که رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران و معاونت نظارت و پايش اداره کل و معاونان و مديران مترو تهران حضور داشتند به پاسخگويي به سوالات مردمي پرداختند.

رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهر تهران، محمد حسين بازگير در حاشيه اين مراسم گفت: هدف از اين برنامه ايجاد فرصتي براي اخذ پيشنهادات و انتقادات مردم و برقراري ارتباط با بخشي از مردم است که شايد فرصتي براي ارائه پيشنهادات و نظرات خود ندارند.
وي با اشاره به اينکه خيلي از مردم نگراني، پيشنهاد يا انتقادي در خصوص محيط زيست دارند ولي فرصت ارائه و انتقال آن مهيا نيست، افزود: ما با برقراري اين ايستگاه هم فرصتي به هموطنان داديم و هم فرصت بزرگتري براي خودمان ايجاد کرديم تا بتوانيم از انديشه ها، تجربيات و اطلاعات مسافران مترو بهره¬مند شويم.

بازگير با بيان اينکه مترو با تسهيل ارتباطات درون شهري، جلوگيري از آلودگي هوا و ترافيک ،خود يک ماهيت زيست محيطي دارد، اظهار داشت: اما مترو فرصت مناسبي هم دارد براي اطلاع رساني و آموزش و بر همين اساس با توافقات صورت گرفته ما به دنبال توسعه همکاري دوجانبه در بحث آموزش هاي زيست محيطي و فرهنگ سازي در مترو هستيم.

گفتني است همچنين طي اين مراسم 2000 جلد کتاب زيست محيطي زمين پاک بين مسافران مترو توزيع شد.

به نقل از: خبرگزاری آریا