محمدباقر قالیباف، شهردار تهران گفت: سالانه بیش از 700 هزار تن آلاینده در هوای تهران پراکنده می شود که 82 درصد آن از منابع متحرک و 18 درصد منابع ساکن هستند.

روز سه شنبه در آیین افتتاحیه چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، محمدباقر قالیباف در حضور پژوهشگران فعال در حوزه ترافیک در برج میلاد، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم شهرداری تهران ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در بعد مادی و معنوی است.

محمدباقر قالیباف افزود: یکی از چالش های پیش روی شهرداری تهران در رسیدن به این هدف، آلودگی هوای تهران است.

وی با اشاره به شعار «آسمان آبی، زمین پاک» در شهر تهران ادامه داد: این تنها یک شعار نیست بلکه هدف قطعی شهرداری تهران و همچنین شهروندان تهرانی نیز هست.

قالیباف شهردار تهران با اشاره به آلودگی هوای تهران اظهار کرد: در دهه 70، در حوزه آلودگی هوا، بیشترین آلاینده هوا مربوط به دی اکسیدکربن می شد که در شرایط فعلی آلاینده دی اکسید کربن در مجموعه آلاینده های شهر تهران به حد استاندارد رسیده است.

قالیباف گفت: هدف کیفی شهرداری تهران، بازگرداندن آسمان آبی به تهران است و هدف کمی کاهش میزان تولید آلودگی منابع متحرک از 700 هزار به 350 هزار تن است.

او آلودگی هوا و بی نظمی ترافیکی را دو عامل اصلی مشکل شهر تهران عنوان کرد و افزود: در سال 92 و 93، تهران با وجود آلودگی هوا هیچ روز آبی نداشت.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه ذرات معلق کمتر از 5.2 میکرون عامل اصلی آلودگی هوای تهران است، اظهار کرد: با تلاش کارشناسان داخلی و خارجی در طول یک سال گذشته، عناصر تشکیل دهنده این آلاینده، شامل کربن سیاه، نیترات، سولفات و انواع هیدروکربن ها، سهم عمده ای داشته است.

به نقل از: خبرگزاری انتخاب