محمودرضا سعیدپور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت در این بازدید با اشاره به اینکه یکی از منابع عمده و ثابت آلودگی هوا در شهرستان پاکدشت، وجود معادن متروکه موجود در حاشیه شهرها است، افزود: گودال های حاصل از سالها برداشت مواد معدنی شرایط مناسبی را برای حضور افراد سودجو فراهم کرده است. این افراد با انتقال و تخلیه غیرمجاز انواع پسماندها از شهرهای همجوار خصوصاً تهران و بعضاً سوزاندن آنها موجبات آلودگی شدید منابع آب ، خاک و هوا را فراهم می آورند.
وی اظهار داشت: با تحت تعقیب قرار دادن دو تن از متصدیان این گودها در سال گذشته از طریق دستگاه قضایی، خوشبختانه بخش قابل توجهی از ضایعات سوزی ها و تخلفات تخلیه پسماندها کاسته شده، اما کماکان در بعضی از مقاطع شبانه روز خصوصاً پس از پایان وقت اداری این تخلفات مشاهده می شود.
سعیدپور تصریح کرد: بازدیدهای دوره ای توسط کارشناسان و ماموران اجرایی این اداره عرصه را بر متخلفان تنگ کرده و امیدواریم تا با افزایش و استمرار این گشت ها، دیگر شاهد اینگونه تخلفات در حوزه شهرستان پاکدشت نباشیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پاکدشت در پایان گفت: پدیده بازیافت لاستیک های فرسوده از طریق سوزاندن آنها یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای شهرستان بوده است که خوشبختانه به میزان قابل توجهی از میزان آن کاسته شده است.

به نقل از: خبرگزاری مهر