دستگاه های تصفیه هوای آی کیو ایر برای مقابله با بحران سارس

در فوریه سال 2003، روزنامه‌ها شروع به انتشار اخباری از شیوع بسیار سریع یک بیماری ریوی غیر معمول کردند. این بیماری امروزه با نام سندروم مزمن تنفسی یا سارس شناخته می‌شود و بسیار واگیردار است. سارس توسط ویروس کورونایی ایجاد می‌شود که هیچ ضد ویروسی برای آن وجود ندارد. در حالی که مرکز شیوع این بیماری چین بوده است، به سرعت از آسیا تا آمریکای شمالی به خصوص کانادا پخش شد و تعداد موارد آن به 32 کشور رسید.

تا آگوست 2003، به طور حدودی 8422 مورد با تعداد 916 کشته گزارش شده‌اند. از این تعداد 1725 نفر، یعنی 20 % مبتلایان جزو کارکنان سلامت و بهداشت بوده‌اند. بیماری سارس علاوه بر خسارات جانی گزاف، با نزول گردشگری و سایر صنایع وابسته به آن، تاثیر مخربی بر سیستم‌های اقتصادی وارد کرد. تخمین‌ خسارات مالی سارس از 30 میلیارد دلار آمریکا تا 150 میلیارد متفاوت‌اند. برخی از کارشناسان می‌گویند که حتی این تخمین نیز تنها گوشه‌ای از واقعیت است. بنابراین زیان حاصل از این بیماری، با واقعه 11 سپتامبر قابل مقایسه‌اند و عواقب آن نیز هنوز ادامه دارد.