در این مقاله به بررسی چگونگی اثر آلودگی هوا بر سلامت , بویژه سلامت کودکان پرداخته شده است . در چند سال گذشته میزان وقوع بیماریها از جمله آسم ,آلرژیها , برونشیت و عفونتهای تنفسی افزایش یافته . یکی از مهمترین آلاینده های هوا ازن می باشد کهبر سلامت افراد موثر می باشد . ازن همانند اکسیژن در مایعات موجود در سطح داخلی دستگاه تنفسی قابل حل می باشد و بنابراینمی تواند به نواحی عمیق ریه ها و ناحیه مخاطی ( محل تبادل گازها ) نفوذ نماید. مطالعات اخیر نشان می دهد که ظاهرا ازن نقشمهمی بالا رفتن و زیاد شدن علائم آسم و برونشیت دارد . البته ازن در ایجاد اثرات مزمن کمتر نقش دارد و در مطالعاتاپیدمیولوژیک تنها در چندین مورد, دارای اثرات طولانی مدت بوده اند .تحقیقات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که بین مونوکسید کربن و اثرات بر سلامتی روابط معنی داری وجود دارد البته جدا سازیکامل اثرات مونوکسید کربن از سایر آلاینده های هوا کاری بسیار مشکل است . برای مثال بچه های مبتلا به آسم در تایوان درمعرض سطوح بالای آلودگی ترافیکی قرار گرفتند . بیشتر علائم تنفسی در بچه هایی مشاهده شد که در معرض مونوکسید کربن واکسید نیتروژن و ترکیب آن دو قرار گرفته بودند و نسبتا این علائم در بچه هایی با در معرض قرار گیری پایینتر , کمتر بود . یکمطالعه در تعداد ویزیت های پزشکان در روزهای آلوده نشان می دهد که بین آلودگی هوا و ویزیت پزشکان بویژه در مورد بیماریهایآسم و سایر بیماریهای تنفسی رابطه مستقیمی وج ود دارد. مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده که در بچه هایی که در تماس با میزانبالای اکسید نیتروژن بوده اند خطر ابتلا به عفونتهای تنفسی افزایش یافته است . مطالعه حیوانات آزمایشگاهی نشان داده که موشهااگر ابتدا در معرض اکسید نیتروژن قرار گیرند و بعد در معرض با کتریها قرار بگیرند , این باکتریها بعلت اثر اکسید نیتروژن برسیستم ایمنی بدن و توقف آن میتوانند موجب عفونت در میزبان شود . در صورتیکه همین میزان باکتری در حیوانات سالم نمیتواند اثر مشابهی داشته باشد تعداد زیادی از مطالعات اپیدمیولوژیکی رابطه بین مرگ ومیر و بیماری و امراض موشهای تحتآزمایش و ذرات و دی اکسید سولفور را نشان داده و اگرچه اثرات اکسید سولفور توام با ذرات ریز و مخصوصا ذرات حاوی سولفاتبطور قوی رابطه دارد ولی به سختی میتوان اثرات اکسید سولفور را از ذرات مرکب جدا کرد . یک مطالعه در فرانسه نشان داده که2 درصد موارد اورژانس میشود. آلاینده هایی که / افزایش هر 20 میکروگرم در متر مکعب اکسید سولفور در اتمسفر باعث افزایش 9از طریق خودروهای فرسوده , کامیونها و اتوبوسها و صنایع بزرگی چون صنعت تولید برق , صنایع معدن کاری , صنایع ورق کاری ,صنایع برشکاری وسایل خر دکننده و پودر کننده مواد و … ایجاد میشود میتوانند در دراز مدت باعث عدم رشد کافی ریه در بچه ها وبیماریهای قلبی و ریوی در کودکان و بزرگسالان شوند و حتی در مواردی باعث مرگ بسیاری از افراد حساستر ( چون کودکان وسالخوردگان و یا افرادی که دارای سیتمهای ایمنی ضعیفی هستند ) گردند . از این رو کنترل منابع تولید کننده این آلاینده ها ونظارت بر میزان این آلاینده ها بسیار ضروری می باشد .

آلودگی هوا اثرات زیادی بر سلامت کودکان و بزرگسالان دارد . در این مقاله به بررسی چگونگی اثر آلودگی هوا برسلامت, بویژه سلامت کودکان پرداخته شده است .
در چند سال گذشته میزان وقوع برخی از بیماریها افزایش یافته کهشاید مهمترین آنها بیماری آسم باشد . دیگر بیماریها مثل آلرژیها , برونشیت و عفونتهای تنفسی نیز افزایش یافته است .ممکن است علت این افزایشها , کمترین اثرات آلودگی هوا باشد . در این مقاله به بررسی مباحثی همچون علت حساسیتبیشتر کودکان به آلودگی هوا , نسبت به بزرگسالان , آلاینده هایی که بیشترین تاثیر را بر سلامت کودکان دارند وبررسی روشهای کاهش اثرات آلودگی هوا بر سلامت کودکان پرداخته شده است .در بسیاری از مطالعات پژوهشی در مورد عوامل موثر بر سلامت , کودکان نیز همانند بزرگسالان مورد ملاحظه قرار میگیرند ودر واقع این صحیح نیست , چرا که عکس العمل کودکان نسبت به آلودگی هوا در مقایسه با بزرگسالان متفاوتاست . بطور مثال کودکان در مقایسه با بزرگسالان در یک سطح معین از فعالیت و تحرک در هر واحد وزن بدن هوایبیشتری مصرف می کنند . هنگامیکه یک کودک در بالاترین حد فعالیت ورزش می کند ( مثلا در طول بازی فوتبال یاسایر ورزشها ) نسبت به بزرگسالانی با فعالیت قابل مقایسه , 20 تا 50 درصد بیشتر هوا مصرف می کنند و مت عاقبا 20 تا50 درصد بیشتر هوای آلوده دریافت می کنند . تفاوت مهم دیگر اینست که در مقایسه با بزرگسالان کودکان عکسالعمل مشابهی ندارند . بعنوان مثال بزرگسالانی که در معرض آلودگی ازن قرار می گیرند , سطح کمی از ازن آلاینده راتحمل کرده و علائمی مثل سرفه , درد سینه , دردگلو و گاهی اوقات سردرد را نشان می دهند . در صورتیکه در کودکانممکن است چنین علائمی وجود نداشته باشد . در پژوهشهای انجام شده وقتی کودکان مورد پرس و جو قرار گرفتندتعداد کمی از آنها اعتراف به چنین علائمی کرده و این طبیعی است که نمی دانیم که کودکان واقعا چنین علائمی رااحساس نمی کنند یا اینکه هنگامیکه درگیربازی و فعالیت هستند از این علائم می گذرند . شاید این به این معنا نباشدکه کودکان نسبت به آلاینده ها حساسیت کمتری دارند . چرا که مطالعات در این زمینه نشان می دهد که کودکانی کهاحساس ناراحتی نمی کنند و یا حتی سرفه نمی کنند , ریه هایشان را از دست داده اند . اغلب علائم , نشانه هایهشداردهنده ای هستند که می توانند بعنوان سیستم حفاظتی عمل کنند . اما کودکان ممکن است این علائمهشداردهنده را درک نکنند و حتی در روزهای آلوده با دود هم فعالیتشان کاهش نیابد . همچنین کودکان نسبت بهبزرگسالان زمان بیشتری را در محیط بیرون صرف می کنند . بیشتر میانسالان به جز کسانی که در هوای آزاد کار میکنند بیشتر زمانشان را در فضای داخلی و بسته صرف می کنند ( خانه , محل کار و یا حتی در ورزشگاه ) و این در حالیاست که کودکان حتی هنگام ی که آلودگی هوا در بیشترین حد است بیشتر زمانشان را در محیط باز سپری می کنند .طبق مطالعات معمولا بزرگسالان 85 تا 95 درصد از زمانشان را در فضا و محیط سرپوشیده و داخلی صرف می کنند درصورتیکه در حدود 80 درصد زمان کودکان در فضاهای خارجی و باز سپری می شود . شاید مهمترین تفاوت بزرگسالانو کودکان در این است که بچه ها دائما در حال رشد و پرورش هستند و همراه با افزایش سایز بدن ریه هایشان رشد مییابد و تغییر می کند .ریه ها شامل بیش از 40 نوع سلول هستند که هر یک از این سلولها برای سلامتی و نگهداری تناسب اندام مهم هست ند .آلودگی هوا با آسیب به ریه به سلولهای حساستر صدمه می زند و آنها را تغییر می دهند و اگر این سلولها جزو سلولهایمهم ریه باشند که مسئول قسمتی از وظایف ریه هستند می توانند به ریه در حال رشد بچه ها آسیب زده و مانع رشد وتکامل آن شوند .