دستگاه تصفیه هوای الکترواستاتیک

مطالعات سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا نشان داده است با وجود این که دستگاه های تصفیه هوای الکترواستاتیک ذرات کوچک را از هوا حذف می کنند، آن ها اثری در تصفیه بو و گازها ندارند. و هم چنین به خاطر این که این دستگاه های تصفیه هوا از ولتاژ بالا استفاده می کنند تا ذرات یون باردار تولید کنند، متاسفانه در این فرایند تصفیه هوا، اوزون یا به صورت مستقیم و یا به صورت محصول جانبی، تولید می شود.

هم چنین برخی از مطالعات نشان داده اند که اوزون تولید شده توسط دستگاه های تصفیه هوای الکترواستاتیکی، در برخی موارد با آلاینده های شیمیایی محیط واکنش نشان می دهد و در اثر این واکنش مجددا ذرات معلق فوق ریز اضافه تولید می شوند.

دستگاه های تصفیه هوای الکترواستاتیک مانند دستگاه های تصفیه هوای ته نشین کننده الکترواستاتیک و یونیزاسیون، مقادیر خطرناکی از اوزون را تولید می کنند. آلودگی سطوح الکترود در دستگاه های تصفیه هوای الکترونیکی نیز سطح اوزون در محیط را بالا می برد.

برخی از محدودیت ها و معایب این روش به این شرح اند:

این دستگاه های تصفیه هوا دائما نیاز به سرویس و پاکسازی دارند.
هیچ مدرک علمی مبنی بر تاثیر دستگاه در از بین بردن میکروارگانیسم ها وجود ندارد.
بو و گازها را تصفیه نمی کنند.
برای تصفیه ذرات معلق بزرگتر مانند آلرژن ها تاثیری ندارد.