دستگاه تصفیه هوا یونیزاسیون

به دستگاهی که یون های باردار منفی و یا مثبت را در هوا پراکنده می کند، دستگاه تصفیه هوای یونیزاسیون می گویند. یون های باردار شده مثبت و منفی به ذرات معلق داخل هوا می چسبند و آن ها را نیز به صورت منفی و یا مثبت باردار می کنند. به گونه ای که این ذرات به سطوح اطراف مانند دیوارها و مبلمان و یا ذرات دیگر می چسبند و نشست می کنند.

در این روش ذرات معلق از هوا حذف نمی شوند بلکه به سطوح می چسبند. همین موضوع است که گاهی باعث سیاهی دیوارها و پرده ها می شود. ریه افراد بزرگترین سطح موجود در یک اتاق است، و ذرات باردار می توانند داخل ریه نیز انباشته و موجب ناراحتی های تنفسی کوتاه و بلند مدت شوند.

هم چنین پس از گذشت زمان، ذرات یون بار خود را از دست می دهند و با کوچکترین حرکتی دوباره در هوا پراکنده می شوند.
از محدودیت های این روش آن است که دستگاه تصفیه هوای یونیزاسیون، گازها و بو را که بخش مهمی از آلودگی فضای داخلی را تشکیل می دهد، فیلتر و تصفیه نمی کند.

این دستگاه تصفیه، هم چنین در فرایند تصفیه، محصولات جانبی مضر اوزون تولید می کند.

مطالعات اخیر سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا، نشان داده اند دستگاه های تصفیه هوای یونیزاسیون، در تصفیه ذرات گرد و خاک، دود تنباکو، گرده گیاهان و قارچ ها، تاثیری بسیار کمتر از فیلترهای تصفیه هوای هپا دارند. این دستگاه ها برای تصفیه ذراتی که خود به هوا اضافه می کنند هیچ مکانیزمی ندارند.

متاسفانه تولید کنندگان و عرضه کنندگان دستگاه های تصفیه هوا، با استفاده از عباراتی نظیر هوای کوهستان، شادابی و نشاط با یون منفی و … سعی در افزایش سهم فروش خود در بازار دارند. غافل از این که استفاده از تکنولوژی یونیزاسیون در دستگاه تصفیه هوا، به خصوص برای افرادی که دچار بیماری های قلبی، تنفسی و ریوی هستند بسیار خطرناک و چه بسا مرگ آور است.