روش های تصفیه هوا -4- لامپ یو وی

با وجود این که معلوم شده است که نور یو وی فقط با طول موج، زمان و مقدار مشخصی می تواند میکروارگانیسم ها را بکشد و این روش، راه مناسبی برای تصفیه هوا محسوب نمی شود، هنوز هم برخی از دستگاه های تصفیه هوا، استفاده از لامپ یو وی را به عنوان یک مرحله جداگانه فیلتراسیون و تصفیه هوا معرفی می کنند. هیچ مطالعه علمی نشان نداده است که لامپ یو وی اگر درون یک دستگاه تصفیه هوای هپا استفاده شود، فایده خاصی دارد.

علاوه بر هزینه بالا و مشکل دفع زباله، لامپ های یو وی خطر بزرگی برای سلامتی افراد محسوب می شوند. یکی از دلایل محتملی که باعث می شود بعضی از عرضه کنندگان و تولیدکنندگان دستگاه های تصفیه هوا از لامپ های یو وی در دستگاه های تصفیه هوای همراه فیلتر هپا استفاده کنند، افزایش کارایی دستگاه تصفیه هوا نیست، زیرا تضمینی وجود ندارد که این لامپ ها جرم ها را از بین ببرند. این لامپ های یو وی داخل دستگاه های تصفیه هوا گذاشته می شوند به این دلیل که تولید کنندگان و عرضه کنندگان تصفیه هوا با استفاده از آن ها، سود بیشتری کسب می کنند، زیرا این لامپ ها به دلایل امنیتی، سالیانه نیاز به تعویض دارند.

محدودیت های استفاده از لامپ های یو وی در دستگاه تصفیه هوا

بسیاری از نهادهای بهداشتی به مراکز درمانی هشدار می دهند که از لامپ های یو وی، برای از بین بردن میکروارگانیسم ها استفاه نکنند، زیرا این لامپ ها از نظر بهداشتی مطمئن نیستند.

دستگاه های تصفیه هوا مجهز به لامپ یو وی، گازها و بو را تصفیه نمی کنند.

سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

تصفیه موثر ویروس ها، باکتری و قارچ ها معمولا نیاز به مقدار بسیار زیادی از نور یو وی دارد. بنابراین تنها یک لامپ یو وی در یک دستگاه تصفیه هوای خانگی به هیچ عنوان کاربردی نیست.

لامپ های یو وی که در منازل برای تصفیه هوا استفاده می شوند، تاثیری در تصفیه و کشتن باکتری و قارچ ها ندارند.

هیچ تحقیق و مطالعه ای کنترل عفونت لامپ یو وی را برای تصفیه مایت های خاکی و قارچ های آلرژی زا ثابت نکرده است. تششعات یو وی توانایی از بین بردن آلاینده های گازی را نیز ندارند.

با این که نور یو وی می تواند برخی میکروارگانیسم های سطحی را غیر فعال کند، توانایی آن در کنترل عفونت در سطح خانگی و میان کودکان، افراد مبتلا به آسم و آلرژی و سالمندان صفر می باشد. برخی دستگاه های تصفیه هوای دارای یو وی نیز ممکن است آلاینده های جدید تولید کنند و یا آلایندهای قبلی را دوباره در هوا پراکنده کنند.

کمیته کنترل عفونت آمریکا

استفاده هم زمان از لامپ های یو وی و فیلتراسیون هپا در یک دستگاه تصفیه هوا، هیچ گونه تاثیری بیشتر از تاثیر هپا در کنترل عفونت ندارد.

انستیتوی ملی سلامت آمریکا

از تحقیقات این گونه نتیجه گرفته می شود که با وجود این که لامپ یو وی آنتی ماکروبیال است، راه حلی مفید برای از بین بردن میکروارگانیسم های عفونی محسوب نمی شود.