“کادر” مخفف کلمات Clean Air Delivery Rate به معنای نرخ هوای پاک می‌باشد و همانطور که از نام آن پیداست، واحدی برای سنجش مقدار هوای خارج شده از یک دستگاه پس از تصفیه ذرات معلق است.
از آن جایی که فیلترها، توانایی مختلف برای تصفیه انواع ذرات دارند، معمولا برای هر دستگاه تصفیه هوا 3 عدد کادر اندازه گیری می‌شود: کادر ذرات دود، کادر گرده گیاهان و کادر گرد و خاک.

رتبه بندی دستگاه‌های تصفیه هوا بر اساس کادر، توسط انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی و طی یک فرایند ارزیابی در اتاقی به حجم 28.5 متر مکعب و در عرض 20 دقیقه انجام می‌شود.

اعداد مربوط به کادر تنها در مورد استفاده دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی استفاده می‌شود و در مورد اتاق‌های تمیز ، بیمارستان‌ها، فرودگاه‌ها و اماکنی از این دست که نیاز به فیلتراسیون تخصصی دارند به کار نمی‌رود.

در حالی که هدف اولیه استفاده از این عدد، رتبه بندی دستگاه‌های تصفیه هوا برای انتخاب بهتر مصرف‌کنندگان بوده است، متاسفانه به علت وجود 3 نقص اصلی در اندازه گیری کادر، این روش در حقیقت موجب گمراهی بیشتر افراد شده است:

1. روش اندازه گیری کادر، توجهی به تصفیه هوای موقت و دائمی ندارد. برخی از دستگاه‌ها با استفاده از فیلترهای هپا، ذرات را داخل خود دستگاه به دام انداخته و برخی دیگر با روشی مانند یونیزاسیون ذرات را باردار کرده و روی سطوح اطراف می‌نشانند. این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا ذراتی که روی سطوح اطراف می‌نشینند می توانند پس از مدتی مجددا به آسانی در هوا پراکنده شوند. هم چنین همانطور که در سایت حفاظت محیط زیست آمریکا به این موضوع اشاره شده است، روش یونیزاسیون از روش‌های پرخطر محسوب شده و به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

2. آزمایشات کادر تنها در مورد تصفیه ذراتی با اندازه مشخص بین 0.1 تا 3 میکرون انجام می‌شود. ذراتی با این ابعاد، یعنی ذرات درشت، تنها 20 % از آلودگی هوای داخلی را تشکیل می‌دهند. در صورتی که 80 % از ذرات تشکیل دهنده آلودگی، ذرات فوق ریز هستند.
هم چنین این رتبه بندی‌ها تنها در مورد تصفیه ذرات معلق صدق کرده و به هیچ عنوان به تصفیه گازها و آلودگی شیمیایی توجهی ندارد.

3. اندازه گیری کادر دستگاه تصفیه هوا در عرض 72 ساعت پس از باز کردن بسته بندی دستگاه صورت می‌گیرد. به این معنا که عملکرد دستگاه در بلند مدت مورد توجه قرا نمی‌گیرد. در حالی که مطالعات نشان داده است بسیاری از دستگاه‌های تصفیه هوای رایج بازار، عملکرد خود را در بلند مدت از دست می‌دهند.

3 نقصان ذکر شده، باعث شده است که رتبه بندی دستگاه‌های تصفیه هوا بر اساس کادر، در حقیقت هیچ ارزش علمی و کاربردی نداشته، و مرجع مطمئنی برای ارزیابی یک دستگاه تصفیه هوای مناسب محسوب نشود.