3- فیلتر هپا

فیلتر هپا بدلیل قابلیت زیاد و راندمان بسیار بالای آن در تصفیه ذرات معلق میکرونی هوا، این روزها به عنوان محبوب ترین، رایج ترین و معتبرترین روش تصفیه هوا شناخته شده است. متاسفانه فروشندگان دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی با توجه به جذابیت تبلیغاتی فراوان فیلتر هپا، با استفاده از نام فیلتر هپا سعی می‌کنند تا تصویری حرفه ای از دستگاه های خود ایجاد کنند.

با این حال آن چه که فروشندگان به مصرف کنندگان نمی گویند ولی دانستن آن ضروری است، ویژگی های یک فیلتر هپای مناسب و معتبر است:

کلاس فیلتر هپا: فیلتر هپا دارای کلاس‌های مختلفی است. کلاس فیلتر هپا نشان دهنده این است که فیلتر چه سایزی از ذرات را و با چه راندمانی جذب می‌کند. هرچقدر کلاس فیلتر بالاتر باشد، ذرات فوق ریز میکرونی را با راندمان بالاتری جذب و تصفیه می کند. دستگاه های تصفیه هوا یک پیش فیلتر و یک فیلتر اصلی دارند.

لازم به ذکر است که برای فیلتر اصلی، طبق استاندارد EN1822، تنها فیلتر هپا از کلاس H13، می تواند ذرات معلق بزرگتر از ۰.۳ میکرون را با راندمان ۹۹.۹۷ % جذب کند. برای پیش فیلتر که وظیفه جذب ذرات نسبتا درشت را دارد، میتوان از فیلترهای با راندمان متوسط استفاده کرد.
بهترین فیلتر هپا برای دستگاه تصفیه هوا

سطح فیلتر هپا: به این معناست که چند متر مربع فیلتر هپا در دستگاه استفاده شده است. سطح فیلتر هپای استفاده شده در دستگاه بسیار مهم است، در صورتی که بیشتر تولیدکنندگان با استفاده از مقدار کمی فیلتر هپا، نام آن را روی دستگاه تصفیه هوا می‌گذارند. برای مثال دستگاه تصفیه هوایی که از مقداری بسیار کم برای مثال یک متر مربع فیلتر هپا استفاده کرده است، راندمانی پاین‌تر از دستگاهی با بیشتر از ۵ متر مربع فیلتر هپا دارد.
این نکته را با نگاهی ساده به فیلترهای یک دستگاه تصفیه هوا و توجه به قطر و ابعاد فیلترها میتوان تشخیص داد.
مقدار فیلتر استفاده شده در دستگاه تصفیه هوا

هوا بندی بدنه فیلتر هپا: به این معنا که اگر فیلتر بدنه مناسبی نداشته باشد، ذرات از کناره فیلتر عبور می‌کنند و خارج می‌شوند .در صورتی که یک فیلتر دارای ویژگی‌های مناسب بسیاری باشد اما درست هوابندی نشده باشد، نمی‌تواند راندمان خوبی داشته باشد.

مجموع 3 عامل ذکر شده، منجر به راندمان بالای یک دستگاه تصفیه هوا می شود. تناسب و اعتبار این 3 عامل را میتوان با استفاده از یک دستگاه شمارنده ذرات، که ابزار سنجش آلودگی هوا و هم چنین کیفیت دستگاه تصفیه هوا است، اثبات کرد. در صورتی که دستگاه تصفیه هوا از فیلتر مناسب، به مقدار مناسب و با توجه به هوابندی استفاده کرده باشد، اگر هوای خروجی آن را با یک شمارنده ذرات اندازه بگیرید، به شما عدد 0 را نشان خواهد داد. یعنی هیچ ذره و آلودگی مجدد از دستگاه خارج نمی شود.

شما می توانید فیلم مربوط به مقایسه کارکرد دستگاه های تصفیه هوا را از اینجا ببینید.