ویدئوها

راهنمای تعویض فیلترهای دستگاه‌های تصفیه هوای IQAir مدل Healthpro 250

راهنمای تعویض فیلترهای دستگاه‌های تصفیه هوای IQAir مدل Healthpro 250

مشخصات فنی دستگاه تصفیه هوای IQAir مدل Healthpro 250

مشخصات فنی دستگاه تصفیه هوای IQAir مدل Healthpro 250

تست دستگاه تصفیه هوای IQAir Healthpro 250 

توسط مدیرعامل IQAir

بررسی دستگاه تصفیه هوای IQAir مدل Healthpro 250 توسط

استاد دانشگاه میشیگان