دستگاه های تصفیه هوای تخصصی آی کیو ایر

دستگاه های تصفیه هوای تخصصی آی کیو ایر

دستگاه تصفیه هوای IQAir سری دندانپزشکی

 

دستگاه‌های تصفیه هوای سری پزشکی، به حفاظت دندانپزشک، کارکنان داندانپزشکی و بیماران در مقابل عفونت‌های هوابرد، بخار سمی جیوه، بوهای نامطبوع و سایر آلاینده‌های خاص این محیط کمک می‌کند.

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Dental
دستگاه تصفیه هوای IQAir سری دندانپزشکی

 

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Dental برای موبایل

دستگاه‌های تصفیه هوای سری پزشکی، به حفاظت دندانپزشک، کارکنان داندانپزشکی و بیماران در مقابل عفونت‌های هوابرد، بخار سمی جیوه، بوهای نامطبوع و سایر آلاینده‌های خاص این محیط کمک می‌کند.

تصویر دستگاه تصفیه هوای مدل GCX

 

دستگاه تصفیه هوای IQAir مدل GCX

 

کارایی بالاتر، حفاظت بیشتر

دستگاه تصفیه هوای GCX پوشش بالاتری را برای هوای محیط، همراه با طول عمرِ فیلتر بیشتر فراهم می‌کند.
نسخه جدید دستگاه‌های تصفیه هوای آی کیو ایر، ۱۲ % هوای پاک بیشتر، ۳۸ % طول عمر فیلتر بیشتر و ۷ % صدای کمتر را در تمام دورهای فن، برای شما فراهم می‌کند. در قلب این سیستم‌های تصفیه هوا، فن مدل جدید مخصوص آی کیو ایر استفاده شده است. این فن، قوی‌ترین فن استفاده شده در دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی است. همچنین فناوری “چین زنی” جدید فیلتر هپا و سایر پیشرفت‌های فناورانه در فیلترهای سری جدید آی کیو ایر نیز به افزایش جریان هوا و طول عمر فیلترها کمک می‌کند.

دستگاه تصفیه هوای IQAir مدل GCX

 

تصویر دستگاه تصفیه هوای مدل GCX برای موبایل

دستگاه تصفیه هوای GCX پوشش بالاتری را برای هوای محیط، همراه با طول عمرِ فیلتر بیشتر فراهم می‌کند.
نسخه جدید دستگاه‌های تصفیه هوای آی کیو ایر، ۱۲ % هوای پاک بیشتر، ۳۸ % طول عمر فیلتر بیشتر و ۷ % صدای کمتر را در تمام دورهای فن، برای شما فراهم می‌کند. در قلب این سیستم‌های تصفیه هوا، فن مدل جدید مخصوص آی کیو ایر استفاده شده است. این فن، قوی‌ترین فن استفاده شده در دستگاه‌های تصفیه هوای خانگی است. همچنین فناوری “چین زنی” جدید فیلتر هپا و سایر پیشرفت‌های فناورانه در فیلترهای سری جدید آی کیو ایر نیز به افزایش جریان هوا و طول عمر فیلترها کمک می‌کند.

 

دستگاه تصفیه هوای IQAir سری Cleanroom

 

ویروس‌های معلق در هوا، باکتری‌ها و دیگر میکروب‌ها با دستگاه‌های تصفیه هوای سری Cleanroom به آسانی کنترل می‌شوند.

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Cleanroom
دستگاه تصفیه هوای IQAir سری Cleanroom

 

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Cleanroom برای موبایل

ویروس‌های معلق در هوا، باکتری‌ها و دیگر میکروب‌ها با دستگاه‌های تصفیه هوای سری Cleanroom به آسانی کنترل می‌شوند.

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Cleanzone 5000

 

دستگاه تصفیه هوای IQAir سری CleanZone 5000

دستگاه‌های تصفیه هوای CleanZone قوی‌ترین سیستم‌های تصفیه هوای پرتابل هستند که بیشترین میزان هوادهی و بالاترین کارایی را با کم‌ترین صدای ممکن دارند. این دستگاه‌های تصفیه هوا، کاربردهای مختلفی از جمله بیمارستان‌ها و فضاهای پزشکی و بهداشتی، دیتاسنترها، مراکز نگهداری اسناد، آزمایشگاه‌ها و … دارند.

دستگاه تصفیه هوای IQAir سری CleanZone 5000

 

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Cleanzone 5000 برای موبایل

دستگاه‌های تصفیه هوای CleanZone قوی‌ترین سیستم‌های تصفیه هوای پرتابل هستند که بیشترین میزان هوادهی و بالاترین کارایی را با کم‌ترین صدای ممکن دارند. این دستگاه‌های تصفیه هوا کاربردهای مختلفی از جمله بیمارستان‌ها و فضاهای پزشکی و بهداشتی، دیتاسنترها، مراکز نگهداری اسناد، آزمایشگاه‌ها و … دارند.

 

دستگاه تصفیه هوای IQAir سری CleanZone SL

دستگاه‌های تصفیه هوای سری CleanZone تا ۹۵ % ذرات معلق در هوا در ادارات، کلاس‌ها و دیگر فضاهای تجاری را با کم‌ترین صدای ممکن از بین می‌برند.

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Cleanzone sl
دستگاه تصفیه هوای IQAir سری CleanZone SL

 

تصویر دستگاه تصفیه هوای سری Cleanzone SL برای موبایل

دستگاه‌های تصفیه هوای سری CleanZone تا ۹۵% ذرات معلق در هوا در ادارات، کلاس‌ها و دیگر فضاهای تجاری را با کم‌ترین صدای ممکن از بین می‌برند.