فیلترها و ملحقات

اطلاعات کامل‌تر درباره فیلترها و ملحقات دستگاه‌های تصفیه هوای IQAir سری Cleanroom

دستگاه‌های تصفیه هوای سری Cleanroom دارای پیش فیلتر CR PreMax از کلاس F8 بر طبق استاندارد انجمن اشری و آغشته به مواد آنتی ماکروبیال برای کنترل ذرات درشت و ریز و محافظت از فیلترهای بعدی هستند. دستگاه تصفیه هوایCleanroom مدل H13، دارای ۷ متر مربع پیش فیلتر و دستگاه‌های تصفیه هوای مدل Cleanroom 250 MG و Cleanroom 100 دارای ۲.۸ متر مربع پیش فیلتر هستند.
متوسط طول عمر پیش فیلتر دستگاه تصفیه هوای مدل H13، درصورت استفاده از دستگاه تصفیه هوا روزانه ۱۲ ساعت با دور فن۳، ۲۱ تا ۲۷ ماه و ۲ دستگاه دیگر بین ۹ تا ۱۵ ماه است.

دستگاه تصفیه هوای مدل Cleanroom 250 Mg، دارای فیلتر جاذب گاز و بوی شیمیایی V5-Cell Filter MG، برای جذب آلاینده‌های شیمیایی و بو می‌باشد.
مدیای فیلتر این دستگاه تصفیه هوا، دارای گزینه‌های دیگری نیز می‌باشد:

V5-Cell™ MultiGas شامل 2.5 کیلوگرم کربن اکتیو به همراه آلومینای اشباع شده
V5-Cell™ VOC شامل ۲.۳ کیلوگرم کربن اکتیو گرانولی
V5-Cell™ CS شامل ۳.۹ کیلوگرم آلومینای اشباع شده گرانولی
V5-Cell™ AM شامل ۲.۷ کیلوگرم کربن اکتیو اشباع شده گرانولی
V5-Cell™ Hg شامل ۲.۷ کیلوگرم کربن اکتیو اشباع شده گرانولی
عمر این فیلتر در صورت استفاده از دستگاه تصفیه هوا ۱۲ ساعت در روز با دور فن ۳، بین ۱۵ تا ۲۱ ماه است.
آخرین فیلتر دستگاه‌های تصفیه هوای سری Cleanroom، فیلتر هپا از کلاس H13 پزشکی، آغشته به مواد آنتی ماکروبیال، با راندمان ۹۹.۹۷ % برای جذب ذرات ۰.۳ میکرون یعنی ذرات فوق ریز از جمله باکتری، ویروس و قارچ می‌باشد.
فیلتر هپای دستگاه تصفیه هوای مدل Cleanroom H13، حدود ۷.۵ متر مربع با متوسط عمر ۳۶ تا ۴۸ ماه در صورت استفاده دستگاه ۱۲ ساعت روزانه با دور فن ۳ و دستگاه تصفیه هوای مدل Cleanroom 100 و Cleanroom 250 MG حدود ۵.۵ متر مربع با متوسط عمر ۴ سال می‌باشد.