فیلترها و ملحقات

اطلاعات کامل‌تر درباره فیلترها و ملحقات دستگاه تصفیه هوای IQAir مدل Allergen 100

فیلتر HyperHEPA
دستگاه تصفیه هوای مدل Allergen 100 برای جذب کامل ذرات معلق از فناوری ®HyperHEPA استفاده می‌کند. قدرت فیلترهای ®HyperHEPA برای جذب موثر کوچکترین ذرات معلق در هوا (۰.۰۰۳ میکرون) در یک آزمایشگاه مستقل آزمایش و تایید می‌شود. این یعنی ذراتی صد برابر کوچکتر از آنچه که با فیلترهای معمولی جذب می‌شود و ۱۰ برابر کوچکتر از اندازه‌ی یک ویروس. علاوه بر آن برای حصول اطمینان از کیفیت هوای خروجی، هر دستگاه تصفیه هوا جداگانه در کارخانه و توسط یک دستگاه ذره شمار لیزری مورد آزمایش و تایید قرار می‌گیرد تا راندمان ۹۹.۹۷ % برای ذرات بزرگتر از ۰.۳ میکرون تضمین شود.
سطح این فیلتر ۵ متر مربع و متوسط طول عمر آن، در صورت استفاده روزانه ۱۰ ساعت با دور فن ۳، ۴ سال است.

پیش فیلترPreMax
پیش فیلتر PreMax میکروذراتی مانند گرده‌ی گیاهان، شوره‌ی حیوانات و ذرات قارچی را از بین می‌برد.
سطح این فیلتر ۲.۸ متر مربع و متوسط طول عمر آن، در صورت استفاده روزانه ۱۰ ساعت با دور فن ۳، ۱۸ ماه است.