فیلترها و ملحقات

اطلاعات کامل‌تر درباره فیلترها و ملحقات دستگاه تصفیه هوای IQAir مدل GC Multigas

کارتریج GC
مواد شیمیایی مضر مانند فرمالدئید را توسط یک فرایند اکسیده کردن در آلومینای اشباع شده با پرمنگنات از بین می‌برد.
مقداراین فیلتر ۵.۴ کیلوگرم کربن فعال گرانولی و آلومینای اشباع شده است.
متوسط طول عمر این فیلتر، در صورت استفاده ۱۰ ساعت در روز با دور فن ۳، ۳ سال است.

پیش فیلتر HEPA-H11
فیلتر هایپرهپا از کلاس H11، ذرات درشت، ریز و فوق ریز را جذب کرده و ۲ فیلتر بعدی را نیز حمایت می‌کند.
مقدار این فیلتر ۳ متر مربع و متوسط طول عمر آن در صورت استفاده ۱۰ ساعت در روز با دور فن ۳، ۱۵ ماه است.

Post Filter Sleeves
این فیلتر با بار الکتریسیته ساکن، ذرات معلق ریز و فوق ریز را از هوا جذب می‌کند.
مقداراین فیلتر ۰.۵ متر مربع و متوسط طول عمر این فیلتر، در صورت استفاده ۱۰ ساعت در روز با دور فن ۳، ۲.۵ سال است.