کاربرد دستگاه تصفیه هوا در اتاق‌های سرور و دیتاسنتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر کاربرد دستگاه تصفیه هوا در دیتاسنتر
کاربرد دستگاه تصفیه هوا در اتاق‌های سرور و دیتاسنتر

اهمیت استفاده از دستگاه تصفیه هوا در اتاق‌های سرور و دیتاسنترها

مطالعاتی که در سال‌های اخیر در خصوص خرابی تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی انجام شده است، نشان دهنده افزایش چشمگیر موارد این خرابی‌ها در شهرهای صنعتی و بزرگ است. در این تحقیقات آلودگی هوای محیط‌های یاد شده، یکی از مهم ترین عوامل موثر در از کار افتادگی سخت افزارها و دستگاه‌های الکترونیکی عنوان شده است.
از سال ۲۰۰۶ و به واسطه وضع قوانین سخت گیرانه زیست محیطی، استفاده از فلزات سنگین به ویژه سرب در تولید بوردهای الکترونیکی محدود گردید که این موضوع باعث کاهش استحکام این قطعات شده است. از سوی دیگر، افزایش گازهای خورنده و اسیدی نظیر اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن در محیط‌های شهری و صنعتی، بوردهای الکترونیکی را بیش از پیش در معرض فرسایش قرار داده است.

گرچه اتاق‌های سرور و مراکز داده از لحاظ تردد معمولا محیط‌هایی کنترل شده است، اما با این حال ذرات معلق و گازهای شیمیایی از طریق منافذ به سهولت وارد فضاها می‌شود. هم چنین گازهایی که از باتری‌های UPS متصاعد می‌شود و هم چنین ذرات اکسید روی برخواسته از اتصالات کف کاذب، از سایر عوامل تشدید آلودگی هوای اتاق‌های سرور و دیتاسنترهاست. از این رو به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی سرورها و سایر تجهیزات الکترونیکی موجود در این محیط‌ها، استفاده از انواع روش‌های تصفیه هوا بسیار رایج شده است و اهمیت این موضوع به حدی است که استانداردهای خاصی نیز برای آن تدوین شده است:

بر اساس موارد عنوان شده در استاندارد TIA943، ساختار فیزیکی دیتاسنتر باید دارای شرایط مناسب تهویه هوا باشد که این مورد در اغلب دیتاسنترهای مهم جهان در زمان طراحی ساختمان لحاظ می‌گردد. با توجه به جدید بودن این مباحث در کشور ما و بعضا در نظر نگرفتن چنین ملاحظاتی در زمان طراحی ساختار دیتاسنتر، نیاز بسیاری به بازبینی و یافتن راه حل‌های جایگزین جهت تصفیه هوای دیتا سنتر است.

طبق راهنمای کمیته فنی ASHRAE (انجمن مهندسان گرمایش، سرمایش و تهویه آمریکا) برای دیتاسنترها (Gaseous and Particulate Contamination Guidelines for Data Centers)، حد قابل قبول برای تعداد ذرات معلق در هوا معادل حداکثر ۱۰۰۰۰ ذره در لیتر است. این وضعیت منطبق بر شرایط یک اتاق تمیز کلاس ۸ بر مبنای استاندارد ISO 14644-1 می‌باشد. علاوه بر ذرات معلق، در این راهنما بر اهمیت آلاینده‌های شیمیایی بخصوص ترکیبات گوگرد و لزوم کنترل و کاهش این گازها تأکید شده است. بر اساس این راهنما، یک دستگاه یا سیستم تصفیه هوای مناسب برای اتاق سرور، به ترتیب شامل یک پیش فیلتر برای جذب ذرات معلق درشت، یک فیلتر کربن اکتیو یا کربن فعال برای جذب گازها و آلودگی شیمیایی و یک فیلتر هپا برای جذب ذرات معلق ریز و فوق ریز است:

لازم به توضیح است که دستگاه‌های تصفیه هوای رایج در بازار تصفیه هوا، که از مکانیزم یونیزاسیون و پلاسما بهره می‌گیرند، از استاندارد فوق تبعیت نمی‌کنند و در واقع انتخاب‌های مضری برای دیتاسنتر و اتاق سرور هستند. این گونه دستگاه‌های تصفیه هوا علاوه بر ایجاد الکتریسیته ساکن، یون منفی و یا یون مثبت، که خود پارامتری منفی در اتاق‌های سرور و دیتاسنتر به حساب می‌آید، با باردار کردن ذرات معلق موجود در هوا باعث چسبیدن آن‌ها به سطح مدارها و چیپ‌های الکترونیکی می‌شوند.

در ادامه جزئیات روند تخریب تجهیزات الکترونیکی بر اساس آلودگی هوا توضیح داده شده است.