کارایی بلند مدت دستگاه تصفیه هوا

کارایی بلند مدت دستگاه تصفیه هوا

تفاوت CADR یا نرخ تحویل هوای پاک و CCM یا انباشت توده پاک زمانی که از استفاده از دستگاه تصفیه هوا صحبت می‌کنیم، سنجش کارایی دستگاه یک معیار بسیار مهم و حیاتی برای انتخاب دستگاه مناسب می‌باشد. امروزه ده‌ها هزار مدل دستگاه تصفیه هوا در بازار وجود دارد و کارایی بلند مدت...