گزارش کیفیت هوای جهانی سال 2018

آلوده‌ترین و پاک‌ترین شهرهای جهان بر اساس جدیدترین آمار آلودگی هوا، رتبه بندی می‌شوندآلودگی هوا در سال آینده، جان حدودا 7 میلیون نفر را در سراسر دنیا خواهد گرفت و هم زمان، حدود 225 میلیارد دلار ضرر برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت. جدیدترین اطلاعات به دست آمده از...